1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Prof. Zoltán SZÁSZ, Professor

Beáta KILTZ, Sekretariat, Programm-Management

Krisztina KOLOZSVÁRY, Buchhaltung

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

Andor JUHÁSZ, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

1. Monografien

Helyünk Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1999–2000. (Unser Platz in Europa. Reden, Aufsätze, Notizen 1999–2000) (Red.: Kornélia Burucs) Budapest, Pannonica Kiadó, 2003. 543 S.

  

2. Redigiert

Jenő Horváth: A Chronology of the History of European Integration 1945–2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 18. Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 315.

A fenntartható fejlődés és az Alföld.(Die nachhaltige Entwicklung und die Ungarische Tiefebene) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. (Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Werkstattstudien) Zusammengestellt von Tamás Baukó und Imre Nagy. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 147.

Before and after Johannesburg. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 20. Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 161.

Pál Engel: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. (Integration nach Europa von den Anfängen bis 1440) Budapest, História–Holnap Kiadó, 2003. S. 311.

Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 21. Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. 272 S.

Europa, Ungarn – heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 19. Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 376.

Kertészeti hungarikumok. (Hungarica in der Gartenwirtschaft) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője (Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums) (Chefred.: Ferenc Glatz, Red.: József Nyéki und János Papp) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 318.

Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok. (Unsere urheimischen Tiere und ihre Produkte: die Hungarica) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője. (Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 239.

Társadalom, politika, jogrend. (Gesellschaft, Politik, Rechtsordnung) Magyar Tudománytár-sorozat. 4. kötet (Reihe „Ungarische Wissenschaftssammlung”, Bd. 4) (Chefred.: Ferenc Glatz, Red.: Kálmán Kulcsár, József Bayer) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó, 2003. S. 623.

  

3. Studien

A fenntarthatóság és a tudomány (A Környezetvédelmi Bizottság 30. születésnapján) (Die Nachhaltigkeit und die Wissenschaft. Zum 30. Geburtstag des Komitees für Umweltschutz) Reális Zöld Valóság, VIII. évf. 1. 2003. Tavaszi szám S. 9–13.

A lelkipásztor, a zsidó, az ember. (Der Seelsorger, der Jude, der Mensch) In: Péter Kertész: Nehéz zsidónak lenni (Es ist schwierig, ein Jude zu sein) (Hrsg.: András Münz) Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2003. S. 7–17.

A Rákóczi-felkelésről. Egyetemesség, lokalitás, alternatívakutatás. (Über den Rákóczi-Aufstand. Universalität, Lokalität, Forschung nach Alternativen) Irodalmi Szemle, 2003/6. S. 88–93.

A történetírás válaszútja Közép-Kelet-Európában. Szinkron a történelemben, aszinkron a történetírásban (Der Scheideweg der Geschichtsschreibung in Mittelosteuropa. Synchron in der Geschichte, Asynchron in der Geschichtsschreibung) In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. (Ungarische Jahrhunderte. Studien zum 90. Geburtstag von Domokos Kosáry) (Hrsg.: Mária Ormos) Budapest, Osiris Kiadó, 2003. S. 7–24.

Állami és nemzeti zászló. Tudomásul venni az állami és etnikai határ szétválását. (Staatsflagge, Nationalflagge. Die Kenntnisnahme der Divergenz von staatlichen und ethnischen Grenzen.) História, 2003/5–6. S. 30–33.

Az európai szociális államról (Jegyzetlapok). (Über den europäischen Sozialstaat. Notizenblätter) História, 2003/7. S. 3–4.

Die „kleinen Nationen” und die „kleinen Sprachen” in Mitteleuropa. In: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 217–272.

Előszó. A Tisza és Akadémiánk. (Vorwort. Die Theiß und unsere Akademie) In: A Tisza és vízrendszere I–II. kötet. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. IV. program: A területfejlesztési program tudományos alapozása. 4. alprogram: A Tisza. (Die Theiß und ihr Wassersystem, Bd. 1–2. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Programm IV: Die wissenschaftliche Grundlage des regionalen Entwicklungsprogrammes. Unterprogramm 4: Die Theiß) (Hrsg.: István Teplán) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 11–13.

Europa der Muttersprachen. Thesen über die Muttersprache, ihre Pflege, ihre Forschung und ihre Modernisierung. In: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 7–9.

Európai jövő és a nemzeti kisebbségek jövője. (Europäische Zukunft und die Zukunft der nationalen Minderheiten) In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Unser Leben Osteuropa. Studien zum 80. Geburtstag von Emil Niederhauser) (Hrsg.: Tamás Krausz – Gyula Szvák) Budapest, Pannonica Kiadó, 2003. S. 85–91.

Félelem a megjelöléstől. (Angst vor der Stigmatisierung) História, 2003/5–6. S. 7.

Futball és történetírás. (Fußball und Geschichtsschreibung) História, 2003/8–9. S. 2–3.

Génmanipuláció: a természet- és társadalomkutatás új útjain. (Genmanipulation: Auf neuen Wegen der Natur- und Gesellschaftsforschung) Ezredforduló, 2003/2. S. 3.

Halotti beszéd Antall Józsefről. Elmélet és miniszterelnöki gyakorlat. (Totenrede auf József Antall. Theorie und Praxis des Ministerpräsidenten) História, 2003/10. S. 10–16.

Hungarikumok az élelemtermelésben, a környezetgazdálkodásban – és az életünkben. (Hungarica in der Lebensmittelherstellung, in der Umweltwirtschaft – und in unserem Leben) In: Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője. (Unsere urheimischen Tiere und ihre Produkte: die Hungarica. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums) (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 9–17.

Hungarikumok az élelemtermelésben, környezetgazdálkodásban. (Hungarica in der Lebensmittelherstellung und in der Umweltwirtschaft) In: Kertészeti hungarikumok. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője (Hungarica in der Gartenwirtschaft. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums) (Chefred.: Ferenc Glatz, Hrsg.: József Nyéki und János Papp) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2003. S. 9–10.

Hungary at the Turn of the Millennium. In: Europa, Ungarn – heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 19. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 133–134.

Rendhagyó Kosáry-lexikon születésnapra. Kosáry 90. éve. (Ein außergewöhnliches Kosáry-Lexikon zum Geburtstag. Das 90. Lebensjahr von Kosáry) Magyar Hírlap, 2003. július 26–27. S. 25.

Kutatóként az elnöki székben. (Als Forscher in dem Stuhl des Präsidenten) Interpress Magazin, 2003. október S. 36–37.

Magyarország a Monarchiában. A Monarchia-kutatás fejlesztésének irányairól. (Ungarn in der Monarchie. Über die Richtungen der Entwicklung der Monarchieforschung) História, 2003/4. S. 3–4.

Nemzeti történelem kronológiában elbeszélve. (Nationalgeschichte in Chronologie erzählt) História, 2003/10. Melléklet

On the Sense of the European Union. Preface. In: Jenő Horváth: A Chronology of the History of European Integration 1945–2000. (Ed.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 7–11.

Pach Zsigmond Pál utolsó műve. (Das letzte Werk von Zsigmond Pál Pach) In: Zsigmond Pál Pach: Szürkeposztó, szűrposztó, szűr. Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből. (Kapitel aus der frühen Geschichte der Weberindustrie in Ungarn) Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 2003. S. I–II.

Rearranging the Relationship between Nature and Man (before Johannesburg) – Introduction.In: Before and after Johannesburg. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 20. (Ed. Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 7–10.

September 11 and Science. A diagnosis must be offered.In: Europa, Ungarn – heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 19. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2003. S. 135–149.

Trianon és a magyar történettudomány (1976–1978). (Trianon und die ungarische Geschichtsschreibung 1976–1978) In: Trianon (Hrsg.: Miklós Zeidler) Nemzet és emlékezet (Nation und Erinnerung) (Hrsg. der Reihe: János Gyurgyák, János Pótó) Budapest, Osiris Kiadó, 2003. S. 818–827.

Vissza Európába. Előszó helyett. (Zurück nach Europa. Statt eines Vorwortes) In: Pál Engel: Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig (Integration nach Europa von den Anfängen bis 1440) (Red.: Ferenc Glatz) Budapest, História–Holnap Kiadó, 2003. S. V–XII.

Víztározás és életmódváltás az Alföldön. (Wasserspeicherung und Lebenswandel auf der Ungarischen Tiefebene) Ezredforduló, 2003/3. S. 29–34; Ibid.: Jászkunság, 2003. S. 4–13.

A rendszerváltozás dokumentumfilmjei c. fesztivál megnyitása. (Eröffnung des Filmfestivals „Die Dokumentarfilme des Systemwandels”) In: Kerekasztalon a dokumentumfilm. (Der Dokumentarfilm auf dem runden Tisch) (Textredaktion: Vince Zalán) Budapest, Montázs 2000, 2004. S. 58–64.

Állam, nemzet, zsidóság. (Staat, Nation, Judentum) História, 2004/2–3. S. 2.

Az 1953. év krónikája. (Chronik des Jahres 1953) História, 2004/1. S. 3–31.

Az oktatási törvény módosításának országgyűlési beterjesztése (1990). (Die Präsentation der Änderungsvorlage des Bildungsgesetzes im Parlament, 1990) In: Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században (Bildungspolitiker und ihre Konzeptionen im 20. Jahrhundert) (Hrsg.: Miklós Mann) Budapest, Önkonet, 2004. S. 215–217.

Az oktatásra fordított pénz, a kultúrával való törődés nemzeti érdek (1989). (Das für Bildung ausgegebene Finanzmittel und die Förderung der Kultur als den nationale Interesse, 1989) In: Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században (Bildungspolitiker und ihre Konzeptionen im 20. Jahrhundert) (Hrsg.: Miklós Mann) Budapest, Önkonet, 2004. S. 212–215.

Európaiságunk és a kultúrpolitika (1990). (Unser Europäertum und die Kulturpolitik, 1990) In: Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században (Bildungspolitiker und ihre Konzeptionen im 20. Jahrhundert) (Hrsg.: Miklós Mann) Budapest, Önkonet, 2004. S. 218–223.

Gondolatok Magyarország történelmi eseményéről. (Gedanken über das historische Ereignis Ungarns) Népszava, 2004. május 1.

Judaisztikai kutatások és a „csonka társadalom”. (Forschungen der Judaistik und die „verstümmelte Gesellschaft”) História, 2004/2–3. S. 3–5.

 

4. Interviews

Zászló címerrel és címer nélkül (Flagge mit und ohne Wappen) (Daniss Győző interjúja). Népszabadság, 2003. január 13. S. 1., 10.

Felemelni az EU-polgárt. Glatz Ferenc arról, mit csinál, amióta nem ő az MTA elnöke. (Den EU-Bürger zu erheben. Ferenc Glatz darüber, was er tut, seitdem er nicht mehr der Präsident der UAW ist) (Hovanyecz László interjúja). Népszabadság, 2003. május 24.

„Nem akarok fő kitüntetésfelelős lenni” („Ich will kein Hauptverantwortlicher für Auszeichnungen sein”) (Babus Endre interjúja). HVG, 2003. június 14. S. 45–46.

Glatz Ferenc történész, akadémikus (Ferenc Glatz, Historiker und Mitglied der UAW) (Krizsó Szilvia interjúja). Interpress Magazin, 2003. október S. 32–35.

Glatz Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökét kérdeztük az MTA dísztermében tartott klímakonferencián (Ferenc Glatz, der ehemalige Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wird am Rande der Klimakonferenz im Festsaal der UAW gefragt) (Pálos László interjúja). Reális Zöld Valóság, VIII. évf. 3. 2003.

Glatz Ferenc német kitüntetést kapott. (Ferenc Glatz enthielt eine deutsche Auszeichnung) (vb). Budapesti Nap, 2003. november 6. S. 2.

A polgárok Európájáért. Beszélgetés Glatz Ferenc történésszel (Für ein Europa der Bürger. Gespräch mit dem Historiker Ferenc Glatz) (Szále László interjúja). Magyar Hírlap, 2003. november 8–9. S. 22–23.

A tudományban nincsenek kollektív álláspontok (In der Wissenschaft existieren keine kollektiven Standpunkte) (Szűcs László interjúja). Erdélyi Riport, 2003. november 6. II. évf. 44. sz. S. 20–21.

Nem hiszek a történelmi jogban. Interjú Glatz Ferenc történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével (Ich glaube nicht an historisches Recht. Interview mit dem Historiker Ferenc Glatz, dem ehemaligen Präsidenten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften) (Gazda Árpád interjúja). Krónika (Erdélyi magyar közéleti napilap), 2003. december 6–7. S. 11.

Találkozásom a papírral. A Vízjel margójára (Meine Begegnung mit dem Papier. An den Seitenrand der „Vízjel”) (Galánfi Ede interjúja). Vízjel. Papír és művészet, 2003. július, I. évf. 3. sz.

A tudás európai értékei (Die Werte des Wissens in Europa) (Takács Zoltán interjúja). Heves Megyei Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Petőfi Népe, Új Néplap, 24 Óra, Tolnai Népújság, Békés Megyei Hírlap, Karácsonyi Melléklet. 2003. december 24.

Az unió nem segélyprogram, hanem verseny (Die EU ist kein Hilfsprogramm, sondern ein Wettbewerb) [Interview mit Ferenc Glatz und Tamás Lunk] Járóföld, II. évf. 4. szám, 2004. április S. 4–5.

Túl fogjuk élni az uniót. Glatz Ferenc: az első két év sok keserűséget hozhat majd (Wir werden die Union überleben. Ferenc Glatz: Die ersten zwei Jahre könnten tiefe Verbitterungen verursachen) (Bálint Orsolya interjúja). Vasárnapi Hírek, 21. évf. 18. szám, 2004. május 2. S. 7.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 20. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2003. S. 193.

Ungarndeutsches Archiv 5. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn. „So ré:dn mie”. Die Mundart von Wigatsch/ Bikács. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2003. S. 107.

Ungarndeutsches Archiv 6. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn. Zur komplexen Analyse der ‘Fuldaer’ deutschen Mundarten Südungarns. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2003. S. 167.

Ungarndeutsches Archiv 7. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn. Sprache und Identität in Nadasch/Mecseknádasd. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2003. 170 S.

Budapester Beiträge zur Germanistik 44. Plosive der deutschen Dialekte in West-Ungarn. Eine kontrastive akustische Analyse. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2004. S. 170.

Budapester Beiträge zur Germanistik 46. Ungarische Lehnwörter in den neueren deutschen Sprachinseln Ungarns bis 1945. Strukturlinguistische und soziopragmatische Untersuchungen. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2004.

 

Dr. Attila PÓK

 

A magyar kulturális örökség és az európai integráció.(Das ungarische kulturelle Erbe und die europäische Integration) Európa 2002, 2004/1/36–39.

Historical Scholarship and Politics in Post 1989 Hungary. Institute for the Study of Europe Newsletter, Columbia University in New York, Fall 2003/ 4–8.

Ungarisch-kulturelle Erbschaft und geistige Traditionen im Epochenwechsel. In: Gábor Erdődy (Hrg.): Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung. Schriften des Zentrums für Europäische Integrationsforschung. Nanos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003. S. 15–26.

Politics and History in Kádár’s Hungary. In: Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (Hrsg. von Ferenc Glatz) 19.Budapest, 2003. 99–110.

Szakértelem és elkötelezettség. Leopold von Ranke magyarországi értelmezéseiről.(Professionalismus und Parteinahme. Leopold von Ranke’s Interpretationen in Ungarn) In: Krausz Tamás-Szvák Gyula (Hrsg.): Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. (Unser Leben, Osteuropa, Festschrift für Emil Niederhauser zu seinem 80. Geburtstag) Pannonica, Budapest, 2003. S. 177–183.

Az integráció az európai történészek szemével. (Integration aus der Sicht der europäischen Historiker). Rubicon 2003/3–4. S. 109–115.

Bûnbakkeresés és antiszemitizmus az első világháború utáni Magyarországon. (Die Suche nach Sündenböcken und der Antisemitismus in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg) Mozgó Világ 2003/7. 23–28

Méray–Horváth Károly. In: Szentpéteri, József (ed.): Szürke eminenciások (Graue Eminenzen). Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. S. 132–135.

 

Dr. Zoltán SZÁSZ

 

Studien

Félelmek színeváltozásai. Erdélyi birtokpolitikai viták a századelőn. (Verwandlungen der Ängste. Diskussionen um die Grundbesitzpolitik in Siebenbürgen am Anfang des 20. Jahrhunderts) In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. (Hrsg.: Tamás Krausz, Gyula Szvák) Budapest, 2003. S. 238–243.

Hídépítés Kelet és Nyugat között. A Széchenyi Lánchíd történelmi helye. (Brückenbau zwischen Ost und West. Die historische Position der Kettenbrücke von Széchenyi) In: Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Magyari András Emlékkönyv. (Hrsg.: Judit Pál, Enikő Rüsz-Fogarasi) Kolozsvár, 2002 (erschienen 2003) S. 64–68.

Ferenc Ferdinánd. (Franz Ferdinand) In: A magyar történelem vitatott személyiségei (Hrsg. von der Ungarischen Historischen Gesellschaft) Budapest, 2002 (erschienen 2003) S. 82–96.

Az 1867. évi kiegyezésről. (Über den Ausgleich im Jahre 1867) História, 2003. 4. S. 4–5.

 

Vorträge

A társadalomtudományok intézethálózatának helyzete és kérdései napjainkban. (Die Lage und die aktuellen Fragen des sozialwissenschaftlichen Institutsnetzwerks) Internationale Konferenz des Atelier und des Institut Français, Budapest, 13. März 2003

A 19. századi nemzetiségi kérdés történetének forrásanyaga. (Quellen der Geschichte der Minderheitenfrage im 19. Jahrhundert) Lehrerfortbildung des Nationalen Schulbuchverlages, Budapest, 26. März 2003.

A helytörténet alapszintű művelésének forrásai és egyszerű módszerei. (Quellen und Grundmethoden der Lokalgeschichte) Schülerprogramm der lokalhistorischen Sammlung des 9. Bezirkes, Budapest, 11. Februar 2003.

Az ELTE Román Tanszékének szerepe a 19–20. századi magyarországi románság nemzeti fejlődésében. (Die Rolle des Lehrstuhls für Rumänische Sprache und Literatur an der ELTE Universität in der nationalen Entwicklung des ungarnländischen Rumänentums im 19–20. Jahrhundert) Ungarisch-rumänische Konferenz in Anwesenheit des Staatspräsidenten I. Iliescu an der ELTE zum 140. Jahrestag der Gründung des Lehrstuhles, Budapest, 16. September 2003.

Az 1948. évi görög emigráció Magyarországon. (Die griechische Emigration von 1948 in Ungarn) Eröffnungsvortrag zur internationalen Tagung „Griechische Emigration in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg”, Fehérvárcsurgó, 3. Oktober 2003.

Deák és a magyarság sorskérdései. (Deák und die Schicksalsfragen des Ungarntums) Ferenc-Deák-Gedenkkonferenz des Stadtmuseums und -archivs von Vác, Vác, 11. Oktober 2003.

Ferenc Deák, der Ausgleich und die Minderheitenfrage. Gemeinsame Deák-Gedenkkonferenz des Geisteswissenschaftlichen Zentrums für Osteuropa (Leipzig) und des Ungarischen Kulturinstituts (Berlin), Leipzig, 11. November 2003.

Funktion und Probleme der nationalen Frage in unserer Zeit. Internationales Rundtischgespräch „Die nationale Frage in Mitteleuropa” des Collegium Hungaricum und der Botschaft der Republik Ungarn, Wien, 3. Dezember 2003.

Népek, nemzetek, együttélés és konfliktusok problémái a 19. századi Magyarországon. (Völker, Nationen, Probleme des Zusammenlebens und der Konflikte in Ungarn des 19. Jahrhunderts) Eröffnungsvortrag zur Konferenz „Zusammenleben der Völker im Karpatenbecken im 19.–20. Jahrhundert” des Politikwissenschaftlichen Institutes der UAW, Budapest, 11. Dezember 2003.

 

Lilla KRÁSZ

 

Selbständiges Buch

A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon. (Die historische Rollenveränderung der Hebammen in Ungarn des 18. Jahrhunderts) Budapest, Osiris. 2003.

 

Studien

Der Arzt und die Bürokratie in Ungarn des 18. Jahrhunderts. In: Glatz Ferenc (Hrsg.): Europa, Ungarn – heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Budapest, 2003. Bd. 19. S. 273–285.

L’identité des sages-femmes, comme „thermometre” de la société hongroise du 18e siècle. In: Nagy Piroska-Sahin Tóth Péter (éd.): Construction d’identité collective en Europe du Moyen Âge au XIXe siècle. Chaiers du GRHIS – Identité et pratiques sociales. Publication de l’Université de Rouen, 2004. (im Druck)

Életképek a születés kultúrtörténetéből a 18. századi Sopronban. (Ödenburger Bilder zur Kulturgeschichte der Geburt – Ende des 18. Jahrhunderts) Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau, Lokalhistorische Quartalschrift), (2004) Nr. 1. S. 3–22.

Jánus-arcú” nők, „Jánus-arcú” hivatásban? Falusi bábák a 18. századi hivatali akták tükrében. („Janusköpfige” Frauen im „janusköpfigen” Beruf) In: Pócs Éva (szerk.): Áldás, átok, csoda és boszorkányság. Tanulmányok a transzcendensről IV. (Segen, Fluch, Wunder und Hexerei. Studien über die Transzendenz IV.) Budapest, Balassi, 2004. (im Druck)

Orvosértelmiség Magyarországon a 18. század második felében. (Die Ärzteschaft im Ungarn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts) In: Nagy Balázs (szerk.): Tanulmányok Székely György tiszteletére. (Festschrift für Prof. György Székely) Budapest, 2004. (im Druck)