1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Die Mitarbeiter des Institutes

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. György KOVÁCS, stv. Direktor (Verwaltung)

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. Péter HANÁK, Professor († 1997)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Gudrun HORVÁTH, Sekretariat

Mária UGHI, Buchhaltung

György GERGELY, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

Selbständige Werke

1994

Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból. (Szerk.: Glatz Ferenc) [Péter Váczy: Die frühen Jahrhunderte der ungarischen Geschichte. Hrsg.: Ferenc Glatz.] Budapest, História–MTA TTI, 1994. 184 p.

 

1995

A magyarok krónikája. (Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc.) [Chronik der Ungarn. /Zusammengestellt, redigiert und Einführungen von Ferenc Glatz./] Gütersloh, Officina Nova, 1995. 816 p.

The Soviet System and Historiography, 1917–1989. The Influence of Marxism-Leninism on the Historical Sciences. Preliminary Papers for the Montreal Session. (Ed.: Ferenc Glatz). Budapest, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, 1995. 105 p.

Hungarians and Their Neighbors in Modern Times, 1867–1950. (Ed.: Ferenc Glatz). New York, Columbia University Press, 1995. 347 p.

Europäische Visionen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 1. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1995. 212 p.

 

1996

Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. (Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc.) [Die Geschichte Ungarns auf Landkarten. 1. Blütezeit und Untergang. Von den Anfängen bis 1606. /Zusammengestellt und redigiert von Ferenc Glatz./] Budapest, MTA TTI–História, 1996. 68 p.

Magyar író és világpolgár. [Ungarischer Schriftsteller und Weltbürger.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 2. (Hrsg.: Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1996. 157 p.

Europa und Ungarn. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 3. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1996. 126 p.

 

1997

Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 4. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1997. 163 p.

Agrármozgalmak Délkelet-Európában. [Agrarbewegungen in Südosteuropa.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 5. (Hrsg.: Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1997. 167 p.

A demokrácia intézményrendszere. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika (Szerk. Glatz Ferenc). [Institutionssystem der Demokratie. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. I. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. /Hrsg.: Ferenc Glatz. /] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 187 p.

Globalizáció és nemzeti érdek. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika (Szerk.: Glatz Ferenc). [Globalisierung und Nationalinteresse. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. I. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. /Hrsg.: Ferenc Glatz. /] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 197 p.

A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője (Szerk.: Glatz Ferenc). [Gegenwart und Perspektiven der ungarischen Agrarwirtschaft. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Gegenwart und Zukunft des Agrarwesens. /Hrsg.: Ferenc Glatz./] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 203 p.

Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarországon Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok (Válogatta, sajtó alá rendezte: Glatz Ferenc). [Károly Vörös: Alltagsleben im bürgerlichen Ungarn. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte. /Auswahl, Redaktion von Ferenc Glatz. /] Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1997. 358 p.

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig (Szerk.: Glatz Ferenc). [Borbála Bak: Historische Topographie Ungarns. Von der Landnahme bis 1950. /Hrsg.: Ferenc Glatz. /] Budapest, História–MTA Történettudományi Intézete, 1997. 183 p.

Bak Borbála: Példatár Magyarország történeti topográfiájához (Szerk.: Glatz Ferenc). [Borbála Bak: Arbeitsheft zur Historischen Topographie Ungarns. /Hrsg. Ferenc Glatz. /] Budapest, História–MTA Történettudományi Intézete, 1997. 99 p.

 

1998

Az agrártermelés tudományos alapozása. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövõje. (Szerk.: Glatz Ferenc). [Wissenschaftliche Grundlagen der Agrarproduktion. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Hrsg.: Ferenc Glatz.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 179 p.

Népegészség, orvos, társadalom. [Volksgesundheit, Mediziner, Gesellschaft.] Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. V. Az életminőség tényezői Magyarországon. (Szerk.: Glatz Ferenc.) [Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. /Red. von Ferenc Glatz. /] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1998 215 p.

 

In Sammelbänden erschienene Werke

1994

István Hajnal und die Historiographie. pp. 129–152. In: Kultur und Politik in Österreich und Ungarn. (Begegnungen an der Donau). Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 1994.

Konszolidáció és keresztény politika. [Konsolidierung und christliche Politik.] pp. 73–89. In: Kereszténység és közélet. Demokrácia – Kereszténység – Humanizmus. Giesswein Sándor a modern kereszténydemokrácia előfutára. [Christentum und öffentliches Leben. Demokratie – Christentum – Humanismus. Sándor Giesswein, Vorbote der modernen Christlichen Demokratie.] Budapest, Barankovics István Alapítvány, 1994.

Die neuen Kräfte der Gemeinschaftsbildung und der Gebietsregelung in Europa. pp. 11–20. In: Staat und Nation, Staatsnation, Kulturnation. Österreichisch-ungarische Konferenz im Collegium Hungaricum. Wien, 9. November 1994. Wien, Collegium Hungaricum, 1994.

 

1995

Őstörténet és megtelepedés. [Urgeschichte und Ansiedlung.] pp. 8–9.; A keresztény királyság. [Das christliche Königstum.] pp. 48–49.; A középkori magyar nagyhatalom. [Die mittelalterliche ungarische Großmacht.] pp. 100–101.; A rendi állam és bukása. [Der Standesstaat und sein Untergang.] pp. 166–167.; Török világ Magyarországon. [Türkische Welt in Ungarn.] pp. 216–217.; A lepusztult ország újjáépítése. [Wiederaufbau des ruinierten Landes.] pp. 276–277.; A polgári állam alapjai. [Grundlagen des bürgerlichen Staates.] pp. 322–323.; Nemzetté válás és állami önállóság. [Geburt der Nation und staatliche Unabhängigkeit.] pp. 374–375.; Modernizáció és polgárosodás. [Modernisierung und Verbürgerlichung.] pp. 436–437.; Virágkor és bomlás. [Blütezeit und Zerfall.] pp. 482–483.; A trianoni Magyarország. [Das Trianon-Ungarn.] pp. 550–551.; A szovjet övezetben. [Im Ostblock.] pp. 630–631.; Rendszerváltás. Kérdések a jövőről. [Systemwechsel. Fragen über die Zukunft.] pp. 788–789. In: A magyarok krónikája. [Chronik der Ungarn.] Gütersloh, Officina Nova, 1995.

Politics and Historical Science in the Countries of the Soviet System. pp. 7–24. In: The Soviet System and Historiography, 1917–1989. The Influence of Marxism-Leninism on the Historical Sciences. Preliminary Papers for the Montréal Session. Budapest, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, 1995.

Preface. pp. XI–XX.; Introduction. pp. 3–6.; Bourgeois Transformation. Assimilation, and Nationalism. pp. 33–43.; Introduction. pp. 101–103.; Data on Trianon Hungary. pp. 105–110.; The Nation as the Foundation of State and a Cultural Concept. pp. 231–237. In: Hungarians and Their Neighbors in Modern Times, 1867–1950. New York, Columbia University Press, 1995.

Multiparty System in Hungary, 1989–94. pp. 15–30. In: Lawful Revolution in Hungary, 1989–94. New York, Columbia University Press, 1995.

„Begegnungen” (Einführung). 7 p.; Europa der freien Bürger. pp. 9–16.; „In Memoriam József Eötvös”. pp. 103–105.; Wissenschaft, Politik, Intellektuelle. pp. 152–160. In: Europäische Visionen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 1. Budapest, Europa Institut Budapest, 1995.

Jelenkortörténet és jelentörténet. [Zeitgeschichte und Gegenwartsgeschichte.] pp. 17–27. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. (A kötet az 1994. szeptember 1–3-i, Debrecenben megtartott I. Országos Jelenkortörténeti konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza.). [In: Macht und Gesellschaft in Ungarn im 20. Jahrhundert. Vorträge der I. Tagung zur Zeitgeschichte in Ungarn in Debrecen 1–3. September 1994.] Budapest, Osiris Kiadó-1956-os Intézet, 1995.

Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989 bis 1993. pp. 159–173. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789–1989. Schwerpunkt. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institutes. Band XXIII. Verlag für Geschichte und Politik Wien-R. Oldenbourg Verlag München. Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1995.

Ungarn. pp. 171–190. In: Strategien für Europa. Aktualisierte und vollständig überarbeitete Fassung. (Hrsg. von Werner Weidenfeld). Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1995.

Megnyitó. [Eröffnung.] pp. 6–7. In: Magyarország történeti demográfiája. I. A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Az 1995. február 16-án Budapesten megrendezett Népesedéstörténeti Konferencia előadásai. [In: Historische Demographie Ungarns. I. Die Landnahme und die Bevölkerung zur Zeit der Árpáden. Vorträge der Tagung zur Bevölkerungsgeschichte in Budapest am 16. Februar 1995.] Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1995.

 

1996

Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone (Vorschlag zur Thematik einer Konferenzreihe) pp. 339–358. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. (Szerk.: Buza János, Csató Tamás, Gyimesi Sándor). Budapest, 1996.

Principles of a Code of Conduct. To Address the Minority Issue. (A Proposal) pp. 149–162. In: Dual Images. Multiculturalism on Two Sides of the Atlantic. (Ed.: Kálmán Kulcsár, Denis Szabo), The Royal Society of Canada–Institute for Political Science of the HAS, Budapest, 1996.

Begegnungen... Találkozások... pp. 7–8.; Tudomány, politika, értelmiségiek [Összefoglaló az Európa Intézet 1990–1994. évi tevékenységérõl] [Wissenschaft, Politik, Intellektuellen. Bericht über die Tätigkeit des Europa Institutes 1990–1994.] pp. 100–107. In: Magyar író és világpolgár. [Ungarischer Schriftsteller und Weltbürger.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 2. Budapest, Europa Institut Budapest, 1996.

Die Integration Europas und Ungarn. Einleitung. pp. 7–8.; Ungarn, die EU und die

Nationalitätenfrage. pp. 65–73. In: Europa und Ungarn. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 3. Budapest, Europa Institut Budapest, 1996.

Kollektive Verantwortung – Kollektiver Selbstmord. pp. 13–19.; Kollektív felelősség – kollektív öngyilkosság. pp. 20–25. In: Magyarországi németek hozzájárulása a közös haza építéséhez. Tudományos tanácskozás az elűzés 50. évfordulóján. Beitrag der Ungarndeutschen zum Afbau der gemeinsamen Heimat. Wissenschaftliche Tagung anlässlich des 50. Jahrestages der Vertreibung. Budapest, Országos Német Önkormányzat. Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 1996.

Festrede pp. 16–36. In: Festakt des Sächsischen Landtags zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1996. (Hrsg. vom Sächsischen Landtag) Heft 12. Dresden, 1996.

Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra (A századelõs Eötvös Kollégium.) [Europäertum, Offenheit, nationale Kultur. Das Eötvös Kolleg an der Jahrhundertwende.] pp. 103–117. In: Vissza a történelemhez... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. (Szerk.: Izsák Lajos- Stemler Gyula.) [Zurück zur Geschichte. Festschrift zum 70. Geburstag von Sándor Balogh. /Hrsg. Lajos Izsák–Gyula Stemler. /] Budapest, ELTE BTK-MTA TTI-MTA Politikatörténeti Intézete. Napvilág Kiadó, 1996.

Köszöntő. [Begrüßung.] In: Lackó Miklós: Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. [In: Miklós Lackó: Insel und Außenwelt. Ausgewählte Aufsätze.] Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. pp. 7–8. Budapest, 1996. MTA Történettudományi Intézete

Köszöntő. [Begrüßung.] 1995. december 18. Kisebbségi Est, Hűvösvölgyi Vigadó. [Abend der Minderheiten, 18. Dezember 1995.] pp. 7–12. In: Kisebbségekért Díj. Díjazottak 1995–96. [„For Minorities”’ Award 1995–96.]

Előszó [Vorwort.] pp. 7–8. In: Jubileumi Évkönyv. Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet, 1996. [In: Jubiläumsjahrbuch. Baptisten Kongregation in Szigetszentmiklós.]

 

1997

Egyetemes és nemzeti célok a tudománypolitikában. [Universelle und nationale Zielsetzungen in der Wissenschaftspolitik.] pp. 5–12. In: Magyar Tudományosság Külföldön. [Universelle und nationale Zielsetzungen in der Wissenschaftspolitik.] Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 1977.

Magyarország, 1944. A tudomány és a polgár kérdései. pp. 17–22., [Hungary, 1944. Questions of Historical Science and of the Citizien.] pp. 23–29. In: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later (Ed. by Randolph Braham and Attila Pók). Columbia University Press, 1997.

Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. pp. 11–24., Trianon – Past and Present. pp. 57–76., Der unumkehrbare Systemwechsel. pp. 130–137., Europäische Integration und nationale Interessen. pp. 138–142. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 4. Budapest, Europa Institut Budapest, 1997.

Rendszerváltás, őrségváltás, átértékelés (Bevezető helyett) [Systemwechsel, Wachablösung, Umbewertung. Statt einer Einführung.]pp. 11–15. In: Agrármozgalmak Délkelet-Európában. [In: Agrarbewegungen in Südosteuropa.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 5. Budapest, Europa Institut Budapest, 1997.

Migration und Gesellschaft in Ostmitteleuropa. pp. 1–6.In: Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918–1995. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 36.) (Hrsg.: Gerhard Seewann). München, R. Oldenbourg Verlag, 1997.

Az Olvasóhoz. [To the Reader.] In: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjtemény. Budapest, MTA Könyvtára, 1997.

Új korszak kihívásai – és a magyar értelmiség. [Die Herausforderungen eines neuen Zeitalters und die ungarischen Intellektuellen.] pp. 243–255. In: Az (magyar) értelmiség hivatása. (Szerk.: Ifj. Fasang Árpád). [In: Die Berufung der /ungarischen/ Intellektuellen. /Hrsg. Árpád Farsang jr. /.] Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1997.

Beköszöntő [Begrüßung.]pp. 7–8. In: A demokrácia intézményrendszere. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika. [Institutionssystem der Demokratie. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. I. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik.] Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1997.

Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. [Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] pp. 21–45. In: Globalizáció és nemzeti érdek. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika. [Globalisierung und Nationalinteresse. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. I. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997.

Agrárium Magyarországon az ezredfordulón. (Kérdések, kérdések, kérdések...) [Das Agrarwesen in Ungarn zur Jahrtausendwende. Fragen und abermals Fragen…] pp. 9–29. In: A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövõje. pp. 9–29. [Gegenwart und Zukunft des Agrarwesens. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Gegenwart und Zukunft des Agrariums.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997.

Tudománypolitika és globalizáció. Megnyitóbeszéd. [Wissenschaftspolitik und Globalisierung. Eröffnungsrede.] pp. 11–13. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Dr. Turiné Frank Zsuzsa tiszteletére. [In: Aufsätze aus dem Bereich der Naturwissenschaften, der Technik und der Medizin. Festschrift für Zsuzsa Turi-Frank.] Budapest, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, 1997.

Egyházi és rendszerváltás. [Kirche und Systemwechsel.] pp. 65–74. In: Állam – egyház – kultúra [In.: Staat – Kirche – Kultur.] Budapest, Konrad Adenauer Alapítvány, 1997.

Tudásbarát társadalmat. [Wissensfreundliche Gesellschaft.] pp. 13–15. In: Magyarország 2000. [In: Ungarn 2000.] Budapest, Miniszterelnöki Hivatal, Osiris Kiadó, 1997.

Marad a szellem. [Der Geist bleibt.] pp. 7–8. In: Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarországon. [In: Károly Vörös: Alltagsleben im bürgerlichen Ungarn. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte.] Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1997.

Történettudomány és földrajz. [Geschichtswissenschaft und Geographie.] pp. 293–298. In: Fülöp József-emlékkönyv (Szerk.: Haas János). [Festschrift für József Fülöp.] Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997.

Katus László hetvenedik születésnapjára. [Zum 70. Geburtstag von László Katus.] pp. 9–10. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára (Főszerk.: Hanák Péter, szerk.: Nagy Mariann). [In: Brücke über die Jahrhunderte. Festschrift zum 70. Geburtstag von László Katus. Red. von Mariann Nagy.] Pécs, University Press Pécs, 1997.

Kisebbségek Közép-Európában tegnap és ma; a jövő esélye. [Minderheiten in Mitteleuropa gestern und heute; die Chance der Zukunft. ] pp. 11–20. In: A kisebbségek helyzete Közép-Európában és Magyarországon. Tudományos konferencia, Komárom, 1997. április 29. (Szerk.: Beszteri Béla és Mikolasek Sándor). [In: Minderheiten in Mitteleuropa und in Ungarn. Wissenschaftliche Tagung, Komárom, 29. April 1997. /Hrsg. Béla Beszteri und Sándor Mikolasek./] Komárom, MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Európaiságunk és a kultúrpolitika (1990). [Unser Europäertum und die Kulturpolitik.] pp. 704–710. In: Agárdi Péter: Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény I–II (1945–1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból. [In: Péter Agárdi: Texte zur Kulturgeschichte /I–II./ Eine Auswahl von Dokumenten der ungarischen Kultur 1945–1990.] Pécs, JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, 1997.

 

1998

Természetes és kényszermigrációk (1867–1990). [Natürliche und Zwangsmigrationen.] pp. 581–584. In: Emlékkönyv R. Várkonyi Ágnes születésének 70. évfordulója ünnepére (Szerk. Tusor Péter). [In: Festschrift für Ágnes R. Várkonyi zu ihrem 70. Geburtstag. /Hrsg. Péter Tusor./] Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998.

Rendszerváltás közben. A Szabad Tér Kiadó tíz esztendõs. [Im Laufe des Systemwechsels. Der Verlag „Szabad Tér” ist zehn Jahre alt.] pp. 7–10. In: Szabad Tér. A kiadó első tíz éve, 1987–1997. (Szerk.: Turányi Zsuzsa). [In:”Szabad Tér”. Die ersten zehn Jahre des Verlags. /Hrsg. Zsuzsa Turányi./] Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1998.

Az Akadémia reformkora. [Reformzeitalter der Akademie.] pp. 218–223. In: Merre megy Magyarország? [In: Wohin geht Ungarn?] Budapest, Telegráf Kiadó Kft 1998.

Öntudatosan és leleményesen. Elnöki köszöntő. [Selbstbewusst und erfinderisch. Begrüßungsworte des Präsidenten.] pp. 19–21.; A Duna – egész Európa ügye [Die Donau – eine Angelegenheit für ganz Europa.] p. 28. In: III. Magyarország – 2000. A magyarság szellemi erőinek összefogása az ország euroatlanti integrációjának sikeréért. Külföldi és hazai magyarok harmadik tanácskozása. [In: III. Ungarn – 2000. Vereinigung der geistigen Kräfte des Ungarntums für den Erfolg der euroatlantischen Integration. Dritte Sitzung heimischer und ausländischer Ungarn.] Budapest, Országház, 1998. február 20–21. Budapest, PanPress 1998.

 

In Periodika veröffentlichte Artikel

1994

Javaslat az MTA Történettudományi Intézet programjához (az 1986–1990-es tervidőszak hátralévő éveire). [Vorschlag zum Programm des Institutes für Geschichte der UAW.] Történelmi Szemle, 36. 1994. 3–4. pp. 356–360.

Koncepció-javaslat az MTA Történettudományi Intézete 1990–1995. évi munkaprogramjához. [Konzeptionsentwurf zum Arbeitsprogramm 1990–95 des Institutes für Geschichte der UAW.] Történelmi Szemle, 36. 1994. 3–4. pp. 361–368.

Koncepció-javaslat az MTA Történettudományi Intézete 1994–1996. évi munkaprogramjához. [Konzeptionsentwurf zum Arbeitsprogramm 1994–96 des Institutes für Geschichte der UAW.] Történelmi Szemle, 36. 1994. 3–4. pp. 369–377.

Politikai rendszer és történettudomány. A szovjet zóna országai (1945–1989). [Politsystem und Geschichtswissenschaft. Die Länder des Ostblocks, 1945–1989.] Debreceni Szemle, 2. 1994. 1. pp. 96–115.

Politikai konszolidáció és szovjet rendszer. A Kádár-korszak kutatásának eredményei. [Politische Konsolidierung und Sowjetsystem. Ergebnisse der Erforschung der Kádár-Epoche.] Magyar Tudomány, 39. 1994. 11. pp. 1396–1401.

Gróf Klebelsberg Kunó, a TF megalapítója. [Graf Kunó Klebelsberg, Gründer der Hochschule für Körperkultur und Sport.] Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei. 32. 1994. 2. pp. 7–9.

Új regionalizmus? Közép-Európa, 1993. [Moderner Regionalismus? Mitteleuropa, 1993] Kritika, 1994. 2. pp. 34–38.

Az osztrákok képe a magyarság körében. [Das Image Österreichs beim Ungarntum.] Európai Utas, 5. 1994. 4. pp. 6–10.

Háborús bűnök és a történettudomány. [Kriegsverbrechen und die Geschichtswissenschaft.] História, 1994/1. pp. 2. és 30.

Magyarország, 1944 (A tudomány és a polgár kérdései.) [Ungarn 1944. Fragen der Wissenschaft und des Bürgers.] História, 1994/2. p. 2.

Emlékbeszéd Benda Kálmán ravatalánál. [Gedenkrede an der Bahre von Kálmán Benda.] História, 1994/4. pp. 2–5.

Az Osztrák–Magyar Monarchia mai szemmel. [Die Österreichisch–Ungarische Monarchie aus heutiger Sicht.] História, 1994/5–6. pp. 2. és 55–58.

Szomszédok, régiók, integráció. [Nachbarn, Regionen, Integration.] História, 1994/7. pp. 2. és 24–25.

Wellmann Imre (1909–1994). História, 1994/8. pp. 12–13.

 

1995

Magyarország, az Európai Unió és a kisebbségi kérdés. [Ungarn, die Europäische Union und die Minderheitenfrage.] Külpolitika, 1. 1995. 2. sz. pp. 45–55.

Mitteleuropa versus Europa? Was? Zeitschrift für Kultur und Politik. Nr. 79. – Februar 1995. Mitteleuropa II. pp. 5–11.

Elherdált évtized? [Ein verschwendetes Jahrzehnt.] História, 1995/1. pp. 2. és 22.

Nemzeti kisebbség, tudomány, tudománypolitika [Nationale Minderheit, Wissenschaft, Wissenschaftspolitik.] História, 1995/3. pp. 2. és 23–24.

Ember, település, természet. [Mensch, Siedlung, Natur.] História, 1995/4. pp. 2. és 29–32.

Trianon tegnap és ma. [Trianon gestern und heute.] História, 1995/5–6. pp. 2. és 42–44.

Rendszerváltás. Kérdések a jövőről, 1990–1995. [Systemwechsel. Fragen über die Zukunft.] História, 1995/8. pp. 2. és 26–27.

„Forradalom után”. [„Nach der Revolution”.] História, 1995/9–10. pp. 2. és 64–66.

 

1996

Glatz Ferenc levele. (Az OTKA pályázattal kapcsolatos Magyar Geofizika különszáma kapcsán). [Ein Brief von Ferenc Glatz. /Betreffend das Sonderheft der Zeitschrift „Magyar Geofizika” über die Bewerbung zur Nationalen wissenschaftlichen Forschungsstiftung.] Magyar Geofizika, 1996. 2. 120. p.

Nemzet és állam. Interjú Glatz Ferenccel a Duna TV Esti Kérdés című műsorában. [Nation und Staat. Ein Interview mit Ferenc Glatz im Duna Fernsehen, im Programm Frage des Abends.] Magyar Szemle, 5. 1996. 3. pp. 276–279.

Naplójegyzet ‘96 február. [Tagebucheintrag. Februar ‘96.] p. 48. Kritika, 1996. 4.

„Az egyik legsúlyosabb összeurópai kisebbségi kérdésnek tartom a romák helyzetét!” [Ich halte die Lage der Romas für eine der schwierigsten gesamteuropäischen Minderheitenprobleme.] (Interjú dr. Glatz Ferenc professzorral, Azazy Gabriella). [Interview von Gabriella Azazy mit Prof. Ferenc Glatz.] Közös Út, 1996. IV. évf. 2–3. pp. 52–53.

Kérdések Akadémiánkról. [Fragen über unsere Akademie.] Fizikai Szemle, 1996. 5. pp. 180–182.

100 éves a Tungsram. Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián, 1996. november 1. Glatz Ferenc beszéde. [Hundert Jahre des Unternehmens Tungsram. Gedenksitzung an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die Rede von Ferenc Glatz. 1. November 1996.] Fizikai Szemle, 1996. 11. pp. 383–384.

Elvándorlás, kitelepítés. [Abwanderung, Vertreibung.] História, 1996/3. pp. 6–10.

Szovjet zóna és proletárdiktatúra. [Der Ostblock und die Diktatur des Proletariats.] História, 1996/4. pp. 14–22.

Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra. [Europäertum, Offenheit, nationale Kultur.] História, 1996/7. pp. 17–22.

Marad a szellem. [Der Geist bleibt.] História, 1996/8. p. 3.

Konszolidáció tegnap és holnap. [Konsolidierung gestern und morgen.] História, 1996/9–10. p. 3.

 

1997

Nemzetek a jövő Európájában. [Nationen im zukünftigen Europa.] Kritika, 1997. február pp. 4–5.

Tudományos-technikai forradalom – tudománypolitika – Akadémia. [Wissenschaftlich-technische Revolution – Wissenschaftspolitik – Akademie.] Magyar Tudomány, 1997. május, 5. szám. pp. 513–564.

A Holocaust után. Ma a tegnapról, a holnapról. [Nach dem Holocaust. Heute über gestern und morgen.] Kritika, 1997. 5. (május) pp. 35–37.

Referátum a Magyar Innovációs Szövetség 1997. február 12-én tartott közgyűlésén. [Referat auf der Generalversammlung des Ungarischen Innovationsverbandes am 12. Februar 1997.] pp. 52–57. Magyar Innovációs Szövetség, 1997. április

Nacsatki razresenija konfliktov sz menysesztvami. Predlozsenija po kodekszu povedenije pp. 10–20. Internationale Politik, 1997. No. 10. (Oktober)

Lösungsansätze für Minderheitenkonflikte. Vorschläge für einen Verhaltenskodex. Internationale Politik, 1997. No. 10. 52 Jahr. pp. 11–18.

Agrárium Magyarországon. [Agrarium in Ungarn.] Kritika, 1997/11. november, 12–19.

A balsors nemzete?. [Nation des Missgeschickes?] Irodalmi Szemle (Irodalom, Kritika, Társadalomtudomány), 1997. 4. pp. 84–89.

A tudomány új szerepvállalása. Beszélgetés Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. (Szabó B. István interjúja). [Neue Aufgaben der Wissenschaft. Ein Gespräch mit Ferenc Glatz, Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Interview von István B. Szabó.] Európai Utas 27. 1997. 2. pp. 40–44

Tisza László 90 éves. [László Tisza ist 90 Jahre alt.] Fizikai Szemle, 1997/7. 201 p.

Magyarország 2000. [Ungarn 2000.] Magyarország, I. évf. 13. szám, 1997. június 5. 3 p.

A XXI. század stratégiai kérdése a víz. [Strategische Frage des XXI. Jahrhunderts: das Wasser.] pp. 4–9. Víztükör, XXXVII. évf. 1997. különszám

Értékteremtő Magyarországot! [Wertschaffendes Ungarn!] pp. 547–549. Élet és Tudomány. 1997/18.

Tézisek az anyanyelvről, ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről. [Thesen zur Muttersprache, ihre Pflege, Forschung und Modernisierung.] Magyar Tudomány. 1997/10. pp. 1244–1246.

Seregnyi tudomány. (Hársasi István interjúja Glatz Ferenccel a HM és az MTA közötti együttműködés aláírása kapcsán). [Eine Armee der Wissenschaft. Ein Interview von István Hársai mit Ferenc Glatz aus Anlass der Unterzeichnung der Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] Magyar Honvéd, 1997. VIII. évf. 24. szám (június) pp. 5–6.

Félbeszakadt beszélgetés (Andorka Rudolf temetésén elhangzott beszéd). [Ein abgebrochenes Gespräch. Ansprache anlässlich der Beerdigung von Rudolf Andorka.] Credo Evangélikus Műhely, III. évf. 1997. 3–4. szám pp. 6–9.

Beköszöntő. [Eröffnungsrede.] p. 2.; Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. [Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] Ezredforduló, 1997/1.

Anyanyelvünk az ezredfordulón. Tézisek. [Unsere Muttersprache zur Jahrtausendwende. Thesen.] pp. 19–20. Ezredforduló, 1997/2.

Egyetemes és nemzeti célok a tudománypolitikában. [Globale und nationale Ziele in der Wissenschaftspolitik.] pp. 17–20. Ezredforduló, 1997/3.

Beköszöntő. [Eröffnungsrede.] pp. 2–3. Akadémia, 1997/tavasz

Az MTA 1996. évi tevékenységéről. Beszámoló a kormány részére. [Über die Tätigkeit der UAW im Jahre 1996. Rechenschaftsbericht für die Regierung.] pp. 2–4. Akadémia, 1997/tél

A balsors nemzete? [Nation des Missgeschickes.] História, 1997/1. pp. 3–4. és 11.

Kollektív felelősség – kollektív öngyilkosság. [Kollektive Verantwortlichkeit – Kollektiver Selbstmord.] História, 1997/2. pp. 8–10.

Új reformkor. [Neues Reformszeitalter.] História, 1997/3. pp. 3–7.

A mi huszadik századunk. [Unser zwanzigstes Jahrhundert.] História, 1997/4. pp. 3–5.

A gyermek. Az emberszemléletû történetírásért. [Das Kind. Für eine humanitäre Geschichtsschreibung.]pp. 3–5.Gyermek és társadalom Magyarországon, 1815–1971 (összeállította: Glatz Ferenc) [Kind und Gesellschaft in Ungarn. Zusammengestellt von Ferenc Glatz.] pp. 28., 36., 44., 52. História, 1997/5–6.

József nádor, a polgár. [Palatin Joseph, der Bürger.] História, 1997/8. pp. 33–34.

 

1998

A holocaust után. Ma a tegnapról, a holnapról. [Nach dem Holocaust. Heute über gestern, morgen. /Wiederveröffentlichung des Beitrages erschienen in Kritika 5/1997/] pp. 9–21 (A Kritika 1997/5. számában megjelent cikk másodközlése). Holocaust Füzetek, 1998. 9.

Hét pont a Dunáról. [Sieben Punkte in Bezug auf die Donau.] pp. 25–28. Ezredforduló, 1998/1.

Kinek az Európája? [Wessen Europa?] p. 2. Ezredforduló, 1998/2.

A romakérdésről. (Kérdések, kételyek, javaslatok.) [Zum Zigeunerproblem. Fragen, Zweifel, Empfehlungen.] pp. 15–16. Ezredforduló, 1998/3.

Kirekesztők, kisajátítók. [Ausschließende, Enteigner.] História, 1998/1. p. 20.

Kirekesztők, kisajátítók. Rendszerváltás Magyarországon, 1989–1998. [Ausschließende, Enteigner. Systemwechsel in Ungarn.] História, 1998/2. pp. 17–18.

Kis nemzetek között. [Unter kleinen Nationen.] História, 1998/2. p. 3.

Izrael fél százada. [Ein halbes Jahrhundert Israels.] História, 1998/2. p. 23–25.

 

Prof Dr. Péter HANÁK (†1997)

 

1994

The Cultural Role of the Vienna-Budapest Operetta. In: Budapest et New York. Studies in Metropolitan Transformation 1870–1930. Hrg. Th. Bender–Carl E. Schorske. New York, 1994. pp. 209–223.

A National Compensation for Backwardness. In: Studies in East European Thought 46. Netherland, 1994. pp. 33–45.

Alkat és történelem. Egy Bibó-tanulmány továbbgondolása [Gestalt und Geschichte. Die Weiterdenken einer Studie von István Bibó.] Világosság 1994. 5–6. pp. 3–37.

Warum sind die Donau-Föderationspläne nicht gelungen? In: Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Richard G. Plaschka et. al. pp. 143–149.

Deák Ferenc, a kiegyenlítő. Alkat és szituáció összefüggései. [Ferenc Deák, der Ausgleicher. Verhältnis von Gestalt und Situation.] In: Deák Ferenc, a liberális politikus. [Ferenc Deák der liberale Politiker.] Bp. 1994. pp. 49–64.

Bürgerliche Wohnkultur des Fin-de-Siècle in Ungarn. Hrsg. Peter Hanák. Wien-Köln- Weimar. 1994. Ein Miethaus am Budapester Ring. 141–166.

Gesellschaftliche Marginalität und Kulturelle Kreativität in Wien und Budapest. In: Kultur und Politik in Österreich und Ungarn. Böhlau: Wien-Köln-Weimar. 1994.

A National Compensation for Backwardness. In: Studies in East European Thought 46. 1994. pp. 33–45.

 

1995

Az imaginárius régió valósága. [Realität der imaginären Region.] Mozgó Világ, 1995. 2. pp. 71–78.

 

1996

Povijest Madjarske. Red. P. Hanák. Zagreb, 1996.

Storia dell Ungheria. Red. P. Hanák. Milano, 1996.

Why fin de siècle? In: Yearbook of the Central European University History Department, 1994–95. 1996. pp. 93–111.

Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon [Modernisierung und Antikapitalismus in Ungarn]. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. [Die Herausforderungen der Wirtschaftsgeschichte. Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von Iván T. Berend]. Red. János Buza–Tamás Csató–Sándor Gyimesi. Budapest, 1996. pp. 137–152.

Modernizáció és antiliberalizmus Magyarországon [Modernisierung und Antiliberalismus in Ungarn]. Mozgó Világ. 1996/7. pp. 3–13.

 

1997

The Anti-Capitalist Ideology of the Populists. In: Populism in Eastern Europe. Ed. by Joseph Held. Boulder-New York, 1996. pp. 145–161.

Kákánia két fővárosa: a császári Bécs és a királyi Budapest. Előszó a K.u.K császári Bécs királyi Budapest fotóalbumhoz [Die zwei Hauptstädte Kakaniens: das kaiserliche Wien und das königliche Budapest. Vorwort zum Fotoalbum K.u.K, das kaiserliche Wien und das königliche Budapest]. Bp. 1996.

Családi képesalbum. Az ifjúkor. Előszó a Budapest világváros albumhoz. [Familienalbum. Die Jugendzeit. Vorwort zum Album: Budapest, eine Weltstadt.] Bp. 1996.

Budapest újjászületései. [Die Neugeburten von Budapest.] In: Budapest az újkorban. A Budapesti Történeti Múzeum kiállításának katalógusa. [Ausstellungskatalog des Budapester Historischen Museums.] Bp. 1996.

Ausztria és Magyarország történeti alternatívái. [Historischen Alternativen von Österreich und Ungarn.] Európai utas. 1996. 4. sz. pp. 6–9.

A dramaturgiai szituáció mint az antidráma eszköze Molnár darabjaiban. [Die dramaturgische Situation als Mittel des Antidramas in den Theaterstücken von Molnár.] In: Magyar író és világpolgár. Red.: Ferenc Glatz. Budapest. 1996. 43–49.

Discontinuous History–Deformed Society. In: Journal of Popular Culture. Vol. 29. 2. 1996. pp. 57–65.

 

Prof. István NEMESKÜRTY

 

Drehbuch zum Spielfilm Landnahme, 1996.

Meddig várjunk? [Wie lange noch?] Szabad Tér Verlag, 1996.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

1994

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 11. (Hrsg.) Budapest, Mikszáth Kiadó, 1994. 234 S.

 

1995

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 12. (Hrsg.) Budapest, Mikszáth Kiadó, 1995. 111. S.

Sprache und Gesellschaft bei den Minderheiten in Ungarn um 1800. In: Beiträge zur Literaturwissenschaft. Jg. XXVI/1995. 1., 180ff. Wien

Die donausschwäbischen Mundarten und ihre Erforschung in Ungarn. In: Deutsche Sprache und Literatur in Südosteuropa. Graz 1995.

Holzapfels Bäumelein, wie bitter ist dein Kern (Aus der Folklore der Ungarndeutschen) 1995. Germanistisches Institut, 2. Auflage

 

1996

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 13. (Hrsg.), Budapest, Mikszáth Kiadó, 1996. 170 S.

 

1997

Zur Sprache und Volkskultur der Ungarndeutschen. Budapest, 1997. Lehrbuch

Ungarndeutsches Archiv 1. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn (Hrsg.), ELTE Germanistisches Institut–Budapest, 1997.

A magyarországi németek és népi kultúrájuk. [Die Volkskultur der Ungarndeutschen.] In: A magyarországi nemzetiségek néprajza. [Volkskunde der Ungarndeutschen.] Budapest, Mikszáth Kiadó, 1977. 9ff.

Manherz Károly Mollay Károlyról [Über Karl Mollay]. In: A hetvenes évek magyar nyelvészei, Mollay Károly (1913–1997). [Die ungarischen Sprachwissenschaftler der 70er Jahre. Károly Mollay (1913–1997).] Budapest, 1997., 28ff.

 

1998

Das ungarndeutsche Lied in Tradition und Pflege. In: Alte Nachbarn – neue Nachbarschaften (Vorträge des Symposions anlässlich 70 Jahre Burgenländisches Volksliedwerk) Eisenstadt, 1998. Hrsg. von Sepp Gmasz und Franziska Pietsch-Stock-Hammer. S. 16ff.

Die Deutschen in Ungarn. Ihre Sprache und Kultur. Budapest, 1998. (In: Ungarisch, Deutsch, Englisch.) Universitätslehrbuch

Studies in Modern Philology. Budapest: Akadémiai Kiadó 1994–1998. (Bd: 11, 12, 13. (Hrsg.)

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 14. (Hrsg.) Budapest, Mikszáth Kiadó, 1998. 220 S.

A magyarországi németek [Die Deutschen in Ungarn.] Változó Világ 23. Budapest, Útmutató Kiadó, 1998. 128 S.

 

Dr. Attila PÓK

 

1994

Logen unterstüzten den Kulturkampf. Freimaurerei und fortschrittliche Politik in Ungarn von 1886 bis 1914. Quator-Coronati Berichte. (Wien) Heft 14 (1994) 112–117.

Was bedeutet es, ein Ungar zu sein? Zu Begriff und Repräsentation des Ungarntums. Werkstatt Geschichte 8 (1994) 41–47.

Modern Sociology and Modern Art in Early Twentieth Century Hungary. Hungarian Studies 9/1–2 (1994) 65–71.

Bűnbakok nyomában. Önvizsgálat és felelősségkeresés Közép- és Kelet-Európában az első világháború után [Auf der Suche nach Sündenböcken. Selbstprüfung und die Suche nach Verantwortlichkeit in Mittel- und Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg] Debreceni Szemle. 1994/3:360–369.

 

1995

Die europäische Integration Ungarns aus der Sicht eines Historikers. In: Daniel Kaeser (ed.) Lingua Helvetica. Universität für Wirtschaftwissenschaften, Budapest, 1995. 21–31.

Einheit und Spaltung in der glänzendsten Periode. Die französische und englische Richtung in Ungarns Freimaurerei. Quator-Coronati Berichte (Wien) Heft 15 (1995) 186–191.

 

1996

Szabadkőműves bűnbakok [Freimaurer als Sündenböcke] Kelet XXXIX (1996) 3–6.

Un plan hongrois adopté récenment sur la question des minorites. In: Jöel Kotek (ed.) L’Europe et ses villes-frontiers. Editions Complexe, 1996. 297–305.

A Recent Hungarian Plan to Address the Minority Issue. In: Status of the Minorities in the Federal Republic of Yugoslavia (Scientific meetings of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Book LXXXIV, Department of Social Sciences, Book 19. Belgrade, 1996. 573–578.

Scholarly and Non-Scholarly Functions of Historical Research Institutions. An Outline of the Case of Hungary in International Context. In:KVHAA Konferenser 37, Stockholm, l996. 169–177.

From Xenophobia to the Holocaust: On the Hungarian Case. In: Buza János-Csató Tamás- Gyimesi Sándor (eds) Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. University of Economics, Budapest, 1996. 251–261.

 

1997

„Zur Linderung der Not beitragen”. Die Grenzlogenzeit und der unpolitische Verein „Humanitas”. Quator-Coronati-Berichte (Wien). Heft 17 (1997) 35–40.

Nach Misserfolgen werden Sündenböcke gesucht. In Ungarn fand man Freimaurer und andere Verschwörer. Quator-Coronati-Berichte (Wien) Heft 17(1997) 131–137.

„Ordo ab chaos!” A magyarországi magasfokú szabadkőművesség műhelyeinek tagnévsora (1893) [Eine Liste der Freimaurer in Ungarn in den höheren Graden, 1893] In: Kalmár János (ed.) Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. [Festschrift für Prof. Éva H. Balázs zu ihrem 80. Hrsg.: János Kalmár.] ELTE, BTK. Budapest, 1997. 373–386)

Bűnbakkeresés és Holocaust. [Die Suche nach Sündenböcken und der Holocaust.] In: Randolph L. Braham– Attila Pók (eds.): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, New York, 1997. 71–78.

Der Nationalismus: eine politische Kraft in Ungarn? Was–Zeitschrift für Kultur und Politik Nr. 88. (März 1997.) 151–156.

Germans, Hungarians and the Destruction of the Hungarian Jewry. In: Cesarani, David (ed.) Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary in 1944. Berg, Oxford–New York, 1997. 147– 158.

Die historischen Räume Europas. In: Ferenc Glatz (ed.) Die kleinen Nationen in Europa Europa Institut Budapest, Budapest. 1997. 109–118.

A többpólusú világrendszer felé, 1990–1997. [In Richtung eines multipolaren Weltsystems, 1990–1997.] In: Magyarics Tamás–Pók Attila: A nemzetközi kapcsolatok, 1945– 1997. [Internationale Beziehungen, 1945–1997. ]Magyar Atlanti Tanács, Budapest, 1997. 55–74.

Randolph L. Braham–Attila Pók (eds): The Hungarian Holocaust after Fifty Years. Columbia University Press, New York., 1997. 783 p.

 

1998

Istoriceskoje prostranstvo. Mezdunarodnij dialog (Moskva) 1998/1. 149–160.