1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Prof. Zoltán SZÁSZ, Professor

Beáta KILTZ, Sekretariat, Programm-Management

Krisztina KOLOZSVÁRY, Buchhaltung

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

Andor JUHÁSZ, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

Monografien

Magyar millennium Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 2000–2002. (Das ungarische Millennium in Europa. Ansprachen, Artikel, Notizen 2000–2002) (Red.: Kornélia Burucs) Budapest, Pannonica Kiadó, 2004. 720 S.

 

Redigiert

A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. I–II. (Gegenwart und Zukunft der ungarischen Kultur, Band 1–2.). Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Studien an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Werkstattstudien) (Hrsg.: Géza Balázs, Chefredakteur.: Ferenc Glatz) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. I. köt. 405 S., II. köt. 348 S.

Gazdaság. (Wirtschaft) Magyar Tudománytár-sorozat. 5. kötet (Reihe Ungarische Wissenschaftsalmanach) (Hrsg.: Tibor Palánkai, Chefredakteur: Ferenc Glatz) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó, 2004. 557 S.

Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 22. Budapest, Europa Institut Budapest, 2004. 392 S.

Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989–1992). Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. (Aus Diktaturen des Proletariats in bürgerliche Demokratien (1989–1992). Systemwandel in Europa und in der Welt.) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. 287 S.

 

Studien

„Fiatal” és „öreg” kutatók. („Junge” und „alte” Forscher) In: Mi végre a tudomány? (Wozu soll die Wissenschaft dienen?) (Hrsg.: Éva Kovács) Fiatal Kutatók Fóruma 1. – 2003. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. S. 7–8.

„Rendszerváltás”, „átalakulás” Magyarországon (Előszó és munkahipotézis). („Systemwandel”, „Umwälzung” in Ungarn (Vorwort und Arbeitshypothese). In: Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989–1992). Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban (Aus Diktaturen des Proletariats in bürgerliche Demokratien (1989–1992). Systemwandel in Europa und in der Welt) (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. S. 7–11.

A tudományból a politikába. Hóman Bálint koporsója előtt. (Aus der Wissenschaft in die Politik. Am Graben von Bálint Hóman.) In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére (Variationen zur Geschichte. Studien zu Ehren von György Székely) (Hrsg.: Gyöngyi Erdei–Balázs Nagy) Monumenta Historica Budapestinensia XIV. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum–ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2004. S. 405–410.

Anyanyelv a változó világban (Mérlegen az akadémiai program) (Muttersprache in der sich verändernden Welt (Bilanz des akademischen Programms)) In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. kötet. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Die Gegenwart und Zukunft der ungarischsprachichen Kultur. Band 1.. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Studien an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Werkstattstudien) (Hrsg.: Géza Balázs, Chefredakteur: Ferenc Glatz) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. S. I–XII.

Az agrárium hagyományai és megkérdőjelezett jövője Magyarországon, az Európai Unió küszöbén. (Die Traditionen und die infrage gestellte Zukunft des Agrarwesens in Ungarn an der Schwelle der Europäischen Union) In: Jövőkép az európai mezőgazdaságról, az agrárköztestületek szerepéről. (Zukunfsbild über die europäische Landwirtschaft, und die Rolle der Agrarkorporationen) (Dr. Attila Rózsás, Chefredakteur) Budapest, Agroinform, 2004. S. 23–42.

Az utolsó uralkodó. (Der letzte Monarch) História, 2004/10. S. 8.

Európa hanyatlása, lehetséges újraemelkedése. (Der Untergang Europas und seine potenzielle Wiedererhebung) História, 2004/6–7. S. 2.

Európa, Európai Unió, Magyarország. (Europa, Europäische Union, Ungarn) Ezredforduló, 2004/1–2. S. 3–4.

Európa, Európai Unió, Magyarország. (Europa, Europäische Union, Ungarn) Kritika, 2004/5. S. 2–4.

Európai Unió, Európa-történet. (Europäische Union, Europageschichte) História, 2004/5. S. 2., 13.

Europe’s Future and the Future of National Minorities.In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 22. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2004. S. 61–70.

Gondolatok a magyar agrárium hagyományairól és jövőjéről. (Gedanken über die Traditionen und die Zukunft des ungarischen Agrarwesens) A falu, 2004. ősz S. 5–20.

Holokauszt és nemzeti emlékezet. (Holocaust und nationales Gedächtnis) In: „Őket siratom én”. Zsidóság a Duna-Tisza közén. ( „Ich weine um sie” Das Judentum in dem Donau-Theiß-Zwischenstromland) (Hrsg.: Dr. László Balogh) Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat – Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja, 2004. S. 29–43.

Homokhátság, 2004. Szembesítés, lehetőségek, teendők. (Homokhátság, 2004. Gegenüberstellung, Möglichkeiten, Aufgaben) Ezredforduló, 2004/3–4. S. 31–32.

Hungary at the Turn of the Millennium.In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes. Budapest, Band 22. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2004. S. 169–170.

Köszöntőbeszéd. (Begrüßungsrede) In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002–2004) (Minderheiten und Regierungspolitik in Mitteleuropa) (Hrsg.: Éva Blénesi–Kinga Mandel) Budapest, Gondolat–MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004. S. 11–15.

Lob des zivilen Verhaltens. In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 22. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Budapest, Europa Institut Budapest, 2004. S. 9–12.

Magyar falukutatás és európai történelem. (Ungarische Dorfforschung und europäische Geschichte) In: Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés–megértés. (Festschrift für Zoltán Kenyeres. Verstehen und Begreifen) (Hrsg.: István Szabó B.) Budapest, Anonymus, 2004. S. 108–113.

Nemzetegyesítések az Európai Unióban. (Nationsvereinigungen in der Europäischen Union) História, 2004/8. S. 2.

Politikai párt és etnikum. (Politische Partei und Ethnie) In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára (Festschrift für den 80. Geburtsjubiläum von Elek Csetri) (Hrsg.: Pál Judit és Sipos Gábor) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. S. 151–155.

Társadalomtudomány és környezettudomány. (Sozialwissenschaft und Umweltwissenschaft) In: Környezetügy 2004. Tanulmányok Láng István tiszteletére (Umweltwesen 2004. Studien zu Ehren von István Láng) (Hrsg.: Miklós Bulla und Sándor Kerekes)

Új történeti értékrend: biodiverzitás. (Neuer historischer Wertordnung: Biodiversität) História, 2004/4. S. 14.

Világháborús szerepünk újragondolása. Mi történt 1944. október 15-én? (Die Neuerwägung unserer Rolle in dem Weltkrieg. Was geschah am 15. Oktober 1944?) História, 2004/9. S. 2–3.

1000 évről 100 percben. A magyar állam múltjáról, jövőjéről (Über 1000 Jahren in 100 Minuten) (Film von István Szakály) DVD, História, 2005/2–3. Beilage

A konszenzusteremtő. (Der Konsensschaffer) Népszava, 2004. augusztus 28.

Gaia-szemlélet a történetírásban. Az ember és lova. (Gaia-Konzept in der Geschichtsschreibung. Der Mensch und sein Pferd) História, 2005/1–2. S. 2., 66–67.

Megszállás, felszabadulás, megszállás. (Besatzung, Befreiung, Besatzung) História, 2005/2–3. S. 2.

Párbeszéd a vidékért. (Dialog um das Land) Gazdálkodás, XLIX. évf. 2005/2. 1–2. S.

 

Interviews

Fokozatosan alakul át életünk (Unser Leben wandelt sich allmählich um) [Interview mit Ferenc Glatz, Etele Baráth und Sándor Nagy]. Járóföld, II./5., Mai 2004. S. 4–6.

Hosszú távú feladatok tervezésének kora (Das Zeitalter der Planung langfristiger Aufgaben) [Interview mit Ferenc Glatz, Péter Medgyessy und Péter Balázs] Járóföld, II./6., Juni 2004. S. 4–5.

Glatz Ferenc az unióról és a zebegényi domboldalról. Politikai részegeskedés után jön a hideg zuhany (Ferenc Glatz über die Union und den Hügelhang in Zebegény. Der politischen Trinkerei folgt die kalte Dusche) (Interview von T. Dögei Imre interjúja) Szabad Föld, 14. Mai 2004. S. 6.

„Ma csak az lehet jó hazafi, aki egyben világpolgár is” („Heute können nur Kosmopoliten gute Patrioten sein” (Interview von Ilona Kocsi) Népszava, 19. August 2004. S. 8.

„Elégedett embernek mondhatom magam” („Ich bin ein zufriedener Mann”) Magyar Hírlap, 21. August 2004. S. 14.

A sárgarépától az autonómiáig (Von der Rübe bis zur Autonomie) (Interview von Almási B. Csaba) Vasárnap Reggel, September 5. 2004. S. 7.

Hiányzik az őszinte beszéd (Es fehlt an ehrlichem Gespräch) (Interview von T. Dögei Imre) In: Kincses Kalendárium a 2005. esztendőre (Chefredakteur: Annus József) Budapest, Cental Kft. 2004. S. 46–49.

A halogatás ideje végképp lejárt. Glatz Ferenc: A gazdatüntetés végre ráirányította a figyelmet a hosszú távú kérdésekre (Die Zeit der Verzögerung ist um. Ferenc Glatz: Die Demonstration der Landwirte lenkte die Aufmerksamkeit endlich auf langfristige Fragen) (Interview von Szarka Ágota) Magyar Nemzet, 12. März 2005. S. 5.

Készül a vidék chartája (Die Charta des Landes wird erarbeitet) (Interview von T. Dögei Imre) Szabad Föld, 28. April 2005. S. 5.

 

Lilla KRÁSZ

 

L’identité des sages-femmes, comme „thermometre” de la société hongroise du 18e siècle. In: Nagy Piroska-Sahin Tóth Péter (éd.): Construction d’identité collective en Europe du Moyen Âge au XIXe siècle. Chaiers du GRHIS – Identité et pratiques sociales. Publication de l’Université de Rouen, 2004. (im Druck)

Életképek a születés kultúrtörténetéből a 18. századi Sopronban. (Ödenburger Bilder zur Kulturgeschichte der Geburt – Ende des 18. Jahrhunderts) In Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau, Lokalhistorische Quartalschrift), (2004) Nr. 1. 3–22.

Jánus-arcú” nők, „Jánus-arcú” hivatásban? Falusi bábák a 18. századi hivatali akták tükrében. („Janusköpfige” Frauen in „janusköpfigem” Beruf) In: Éva Pócs (Hrsg.): Áldás, átok, csoda és boszorkányság. Tanulmányok a transzcendensről IV. (Segen, Fluch, Wunder und Hexerei. Studien über die Transzendenz IV.) Budapest, Balassi, 2004. (im Druck)

Orvosértelmiség Magyarországon a 18. század második felében. (Die Ärzteschaft im Ungarn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts) In: Balázs Nagy (Hrsg.): Tanulmányok Székely György tiszteletére. (Festschrift für Prof. György Székely) Budapest, 2004. (im Druck)

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 21. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2004. 207 S.

Budapester Beiträge zur Germanistik 43. „Das rechte Mass getroffen” – Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest – Humboldt-Universität, Berlin, 2004. 347 S.

Das ungarndeutsche Lied in Tradition und Pflege. In: Budapester Beiträge zur Germanistik 43. „das rechte Maß getroffen” – Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. ELTE Germanistisches Institut, Budapest – Humboldt-Universität, Berlin, 2004. S. 285–294

Ungarndeutsches Archiv 8. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn: „Wir Schwaben waren immer gute Ungarn” (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2005. 170 S.

 

Dr. Attila PÓK

 

Studien

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat helye a magyar közművelődésben. (Der Platz der Königlichen Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in dem ungarischen Bildungswesen) In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-egyesület kiadása. Kolozsvár, 2005. 390–400.

Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. (Suche nach Sündenböcken und Holocaust in Ungarn nach dem Systemwandel) Rubicon, 2004/4/38–41.

A magyar kulturális örökség és az európai integráció. (Das ungarische Kulturerbe und die europäische Integration) Európa 2002. V. évf.(2004) 1.szám 36–39. 

Rankes Einfluss auf Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken in Ungarn. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Herausgegeben von Mátra Fata. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004. 99–109.

The Making of a British Army Manual on Hungary, 1943–1944. In: British-Hungarian Relations since 1848. Edited by László Péter and Martyn Rady, Hungarian Cultural Centre London, School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2004. 247–258.

Scapegoating and Antisemitism After World War in Hungarian Political Thought and Action. In: Jewish Studies at the Central European University. III. Edited by András Kovács and Eszter Andor. Budapest, 2004. 125–134.

Geschichte im Transformationsprozess Ungarns.In: Ferenc Glatz (ed.): Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 22. Budapest, 2004. 151–168.

Why was there no Historikerstreit in Post-Communist Hungary? RFE/RL East European Perspectives, Volume 6., Number 17.( 18 August 2004)

 

Vorträge (In Ungarn)

Scapegoats Old and New: Some Remarks on the Politics of Teaching History in Post-Communist Hungary. Internationale Konferenz an der CEU ( 21. Oktober 2004)

József Attila politikai gondolkodása. (Das politische Denken von Attila József). (Kossuth Klub, 12. November 2004)

Bűnbakkeresés a 20. századi Magyarországon. (Suche nach Sündenböcken in Ungarn in dem 20. Jahrhundert). (Institut für Geschichtswissenschaft der UAW, 12. November 2004)

Bűnbakkeresés és a második világháború (Suche nach Sündenböcken und der Zweite Weltkrieg). Konferenz des Instituts für Politikgeschichte (9. Mai 2005)

  

Im Ausland

History and Politics in Hungary 1989–2004. (Preßburg, Institut für Gesichtswissenschaft
an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 18. Juni 2004)

Scapegoating in 20th Century Hungary. (University of Turku, 6. September 2004)

Nationalism and the Politics of Hatred in Post World War One Hungary. (Warschau, Institut für Gesichtswissenschaft an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 6. Oktober 2004)

A társadalomtudományos siker titka a rendszerváltás utáni Magyarországon. (Das Geheimnis des sozialwissenschaftlichen Erfolgs nach dem Systemwandel in Ungarn) Im Rahmen des ungarisch-russischen sozialwissenschaftlichen Forums (Moskau, Russische Akademie der Wissenschaften, 18. November 2004)

Intellectuals in Post Communist Eastern and Central Europe. (University of Toronto, 2. Dezember 2004)

History and Historians in Present Day Hungary. (University of Toronto, 3. Dezember 2004)

Ungarische Reaktionen auf die deutsche Ostpolitik im Laufe der 1970er Jahre. (Polnisches Kulturinstitut in Berlin, 30. Januar 2005)

A Holocaust a magyar politikában a rendszerváltás után. (Der Holocaust in der ungarischen Politik nach dem Systemwandel) (Moskau, Russische Akademie der Wissenschaften, 8. April 2005)

Történettudomány és politika. (Geschichtswissenschaft und Politik). (Kiew, Institut für Gesichtswissenschaft an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, 15. April 2005)

History in Politics and Memory in Hungary after 1990. (Genf, European Science Foundation Conference, 13. Mai 2005)

Ungarns Rolle im Zweiten Weltkrieg im ungarischen Gedächtnis. (Universität Vilnius, 23. Mai 2005)

 

Dr. Zoltán SZÁSZ

 

Studien

Nationen und Emanzipationen im Kontext der ost- und mitteleuropäischen Wende. In: Von Lehrte zum Lehrter Bahnhof. Red. Ursula G. Jaerisch Berlin [2004] 61–71.

A háború szikrája: a szarajevói merénylet. (Der Funke des Krieges: Das Attentat in Sarajewo) História 2004/6–7. S. 3–6.

Az első világháború kitörése. (Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges) História 2004/6–7. S. 6–13.

Habsburg Károly. A főherceg és császár-király világa. (Karl von Habsburg. Der Erzherzog und die Welt des Kaiser-Königs) História 2004. 10.cs. 8–17.

A „Casus-belli ember”. Dokumentum-film Ferenc Ferdinánd trónörökösről (Der „Casus-belli Mann”. Dokumentarfilm über den Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand) (95 Minuten). Drehbuch mit Filmregisseur Ivan Lakatos

 

Vorträge

Magyarország Herzl Tivadar korában. (Ungarn in Tivadar Herzls Zeit). Österreich-Ungarische Judaistikkonferenz an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 7. Juni

A magyar–román kooperáció és konfliktus 1848–49-ben. (Die ungarisch-rumänische Kooperation und ihr Konflikt in 1848–49). Ungarisch-rumänische Geschichtskonferenz an der Universität Szeged, 17. Juli

Besszarábia és Erdély. Birodalmi nemzetiségi régiók összehasonlíthatóságának kérdése 1918 előtt. (Bessarabien und Siebenbürgen. Vergleichbarkeit der Nationalitätsregionen des Reiches). Ungarisch-russische Konferenz zur Sozialwissenschaft an der Ungarische Akademie der Wissenschaften, 20. Oktober

A mai történetkutatás regionális feladatai és a kisebbségi magyar történetírás. (Die regionalen Aufgaben der heutigen Geschichtsforschung und die ungarische Geschichtsschreibung der Minderheiten. Babeş-Bolyai Universität (Klausenburg, 11 Juni)

Magyarország a Habsburg Monarchiában: nemzet és gazdaság. (Ungarn in der Habsburg- Monarchie: Nation und Wirtschaft). Finnisch-ungarische Historikerkonferenz. Turku, 10. September

A nemzetiségi kérdés forrásproblémái. A romániai magyarokra vonatkozó levéltári források. (Die Quellenprobleme der Minderheitsfrage. Staatsarchivquellen über die in Rumänien lebenden Ungaren). Texte der Macht. Rumänisch-ungarische Konferenz zu den Dokumenten über die in Rumänien lebenden Ungaren. Quellenzentrum der Ethnokulturellen Minderheiten, Klausenburg, 2. Dezember

A román magyar történész párbeszéd imperativusza. (Der Imperativ des rumänisch-ungarischen Historikerdialogs). Rumänisch-ungarische Konferenz zu den Dokumenten über die in Rumänien lebenden Ungaren. Quellenzentrum der Ethnokulturellen Minderheiten, Klausenburg, 2. Dezember