1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. György KOVÁCS, stv. Direktor, † 2000 (Verwaltung)

Dr. György HARASZTI stv. Direktor (Verwaltung vom Jahre 2000)

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Prof. Zoltán SZÁSZ, Professor

Gudrun HORVÁTH, Sekretariat

Mária UGHI, Buchhaltung (bis zum Jahre 2001)

Krisztina KOLOZSVÁRY, Buchhaltung (vom Jahre 2001)

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

Andor JUHÁSZ, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter
(1998–2002)

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

I. Selbständige Werke

1) Monografien

Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. (Wissenschaftspolitik im Ungarn zur Jahrtausendwende) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Hrsg. Kornélia Burucs) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 123 S.

Wissenschaftspolitik um die Jahrtausendwende. Beispiel Ungarn. Bp., Akadémiai Kiadó, 1999. 142 S.

A magyarok krónikája (Die Chronik der Ungarn) (Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Könyvklub – Officina Nova, 2000. Harmadik, javított, bővített kiadás. 840 S.

Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1996–1997 (Hrsg. Kornélia Burucs) Bp., Pannonica Kiadó, 2002. 582 S.

 

2) Redigiert und eingeführt von

a) Publikationen in der Reihe: Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián (Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften)

Az agrártermelés tudományos alapozása. (Die wissenschaftliche Fundierung der Agrarproduktion) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője (Situation und Zukunft des Agrarwesens) Bp., MTA, 1998. 179 S.

Népegészség, orvos, társadalom. (Volksgesundheit, Arzt, Gesellschaft) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. V. Az életminőség tényezői Magyarországon (Faktoren des Lebensstandards in Ungarn) Bp., MTA, 1998. 215 S.

Egészségügy és piacgazdaság. (Gesundheitswesen und Marktwirtschaft) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián V. Az életminőség tényezői Magyarországon Bp., MTA, 1998. 243 S.

Biotechnológia: lépéstartás Európával. (Biotechnologie: Schritt halten mit Europa) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője Bp., MTA, 1998. 157 S.

Környezetpolitika és uniós csatlakozás. (Umweltpolitik und Beitritt in die EU) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció (Umweltschutz und Integration) Bp., MTA, 1998. 234 S.; Einleitung: Környezetgazdálkodás, környezettudomány az ezredfordulón. (Umweltpolitik zur Jahrtausendwende) S. 7–15.

Termelés, piac, természeti környezet. Zöld belépő az Európai Unióba. (Produktion, Markt, Umwelt. Green Card in die EU) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció Bp., MTA, 1998. 195

Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben. (Wege und Hemmnisse im Gesundheitswesen) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. V. Az életminőség tényezői Magyarországon. Bp., MTA, 1998. 243 S.

Budapest – nemzetközi város. (Weltstadt Budapest) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása. (Wissenschaftliche Fundierung des regional-politischen Programmes) Bp., MTA, 1998. 251 S.

A cigányok Magyarországon. (Die Zigeuner in Ungarn) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián I. 2. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása (Systemtransformation: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. Wandel in Lebensstandard, Lebensführung, Kultur und Bewusstsein) Bp., MTA, 1999. 270 S.; Einleitung: A romakérdésről (Kérdések, kételyek, javaslatok) (Zum Roma-Problem. Fragen, Zweifel, Vorschläge) S. 7–10.

Minőség és agrárstratégia. (Qualität und Agrarstrategie) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások az MTA-n II. 2. Az agrárium helyzete és jövője. A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban (Dimensionen der Qualität in der Landwirtschaft Ungarns) Bp., MTA, 1999. 408 S.

A magyar nyelv az informatika korában. (Die ungarische Sprache im Zeitalter der Information) (Bevezetőt írta és szerk.: Glatz Ferenc) Bp., MTA, 1999. 195 S.

A NATO és a magyar politika. (Die NATO und die ungarische Politik) (Bevezetőt írta és szerk.: Glatz Ferenc) Bp., MTA, 1999. 214 S.

Magyarország településkörnyezete. (Die Siedlungsumgebung von Ungarn) Bp., MTA, 2000. 465 S.

Területfejlesztés és közigazgatásszervezés. (Megye, régió, kistérség) (Gebietsentwicklung und Verwaltungsorganisation. Komitat, Region, Kleinregion) Bp., MTA, 2000. 245 p.

Az információs társadalom. (Die Informationsgesellschaft) Bp., MTA, 2000. 235 S.

Közlekedési rendszerek és infrastruktúráik. (Verkehrssysteme und ihre Infrastrukturen) Bp., MTA, 2000. 241 S.

Egészségügy Magyarországon. (Gesundheitswesen in Ungarn) Bp., MTA, 2001. 368 S.

Magyarországi kutatóhelyek. Élettudományok. Természettudományok. Társadalomtudományok. (Forschungsstellen in Ungarn. Lebenswissenschaften. Naturwissenschaften. Sozialwissenschaft.) Bp., MTA, 2001. 279, 271, 357 S.

Vajda György: Energiapolitika. (Energiepolitik) Bp., MTA, 2001. 395 S.

Magyarországi kutatóhelyek. Mutatók. (Forschungsstellen in Ungarn. Indexe.) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. XIV. Tudománypolitika Bp., MTA, 2001. 128 S.

Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. (Ungarische Sprachstrategie) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA, Bp., 2001. 268 S.

A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. (Strategische Fragen der Wasserwirtschaft in Ungarn) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon (Zusammengestellt und red. von László Somlyódy) Bp., MTA, 2002. 402 S.

Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája. (Das grüne Kleid von Gaia) Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., MTA, 2002. 331 S.

A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései. (Fragen der regionalen Entwicklung im Donautal in Ungarn) I–II. kötet. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása (Összeállította: Dövényi Zsolt, Hajdú Zoltán) Bp., MTA, 2002. I–II. kötet 558 S.

b) Publikationen in der Reihe: Akadémiai Műhely (Akademische Werkstatt)

Tudomány Magyarországon 1996. Országgyűlési jelentés. (Wissenschaft in Ungarn. Bericht für das Parlament) Akadémiai Műhely sorozat. Bp., MTA, 1999. 262 S.; Einleitung: A kutatói társadalom önértékelése. Előszó helyett (Selbsteinschätzung der Forschergesellschaft. Anstelle eines Vorwortes) S. 7–11.

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. (Antrittsreden an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1995–1998) I–II. kötet. Akadémiai Műhely sorozat Bp., MTA, 1999. I. kötet 320 S., II. kötet 500 S.

Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1998. (Nachrufe über die verstorbenen Mitglieder der UAW) Akadémiai Műhely sorozat Bp., MTA, 1999. 241 S.; Folyamatosság és újat kezdés tudományban. (Előszó helyett) (Kontinuität und Neubeginn in der Wissenschaft. Anstelle eines Vorwortes) S. 7–10.

Közgyűlési előadások 1998. I–II. kötet. (Vorlesungen der Generalversammlung 1998. Bd. I–II.) Bp., MTA, 1999. 718 S.

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. (Antrittsreden an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1995–1998) III. kötet. (Szerk. és bevezető: Glatz Ferenc) Bp., MTA, 2000. 415 S.

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. (Antrittsreden an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1995–1998) Bp., MTA, 2000. IV. kötet 529 S., V. kötet 246 S.

Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1999–2000. (Nachrufe über die verstorbenen Mitglieder der UAW 1999–2000) Bp., MTA, 2001. 322 S.

Közgyűlési előadások 1999. (Vorlesungen der Generalversammlung 1999) I–II. kötet. Akadémiai Műhely-sorozat Bp., MTA, 2001. I–II. kötet 855 S.

Közgyűlési előadások 2000. május. Millennium az Akadémián. (Vorlesungen der Generalversammlung Mai 2000. Millenium an der Akademie) I–IV. kötet. Akadémiai Műhely-sorozat Bp., MTA, 2001. 1745 S.

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 2001. (Das Almanach der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 2001) Bp., MTA, 2001. 709 p.

 

c) Publikationen in der Reihe: Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése (Wissenschaftspolitik in Ungarn. II. Die Pflege der Disziplinen)

Kiefer Ferenc: Nyelvtudomány. (Sprachwissenschaft) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése Bp., MTA, 2001. 19 S.

Császár Ákos: Matematika. (Mathematik) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 16 S.

Vizi E. Szilveszter: Orvostudomány. (Medizin) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 31 S.

Görög Sándor: Kémia. (Chemie) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 27 S.

Friedrich Péter: Biológia. (Biologie) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 23 S.

Szentes Tamás–Zalai Ernő: Gazdaságtudományok. (Wirtschaftswissenschaften) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 20 S.

Horváth Zalán–Nagy Károly–Tompa Kálmán: Fizika. (Physik) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2001. 38 S.

Dohy János–Heszky László–Tomcsányi Pál: Agrártudomány. (Agrarwissenschaft) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2002. 30. S

Kulcsár Kálmán: Állam- és jogtudomány, politológia. (Staat- und Rechtwissenschaft, Politikwissenschaft) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2002. 21 S.

Somlyódy László–Bokor József–Finta József–Gyulai József–Nyíri András: Műszaki tudományok. (Technische Wissenschaften) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2002. 33 S.

Vámos Tibor: Matematika. (Mathematik) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. Bp., MTA, 2002. 11 S.

Vajda Mihály: Filozófia. (Philosophie) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése Bp., MTA, 2002. 17 S.

Pantó György–Ádám József–Mészáros Ernő: Földtudományok. (Bodenwissenschaft) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése Bp., MTA, 2002. 33 S.

Cseh-Szombathy László: Szociológia és demográfia. (Soziologie und Demographie) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése Bp., MTA, 2002. 18. S

Poszler György: Művészetek. (Künste) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése Bp., MTA, 2002. 24 S.

 

d) Publikationen in der Reihe: Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok (Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte)

V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. (György Márton Kovachich der Quellenforscher) (Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1998. 218 S.; Einleitung: Szolgálatban egy életen át. V. Windisch Éva (1924–1993) (Ein Leben lang im Dienst. Éva V. Windisch) S. 7–10.

Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. (Die Freien des heiligen Königs. Kapitel von der Geschichte der Burgsassen) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1999. 210 S.

 

e) Publikationen in der Reihe: História Könyvtár

Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945–1997. (Internationale Chronik 1945–1997) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 1998. 401. S.

Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848–1849-ben. Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 1999. 348 S.

Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. (Die Ungarn und Europa im 9–10. Jahrhundert) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2000. 162 S.

Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. (Ungarntum, Judentum) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2000. 339 S.

Kertész István: Hellénisztikus történelem. (Hellenistische Geschichte) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2000. 264 S.

Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Politikusok és intézmények. (Der ungarische Parlamentarismus an der Jahrhundertwende. Politiker und Institutionen) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2001. 245 S.

Engel Pál: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. (Das Reich des Stephans des Heiligen. Die Geschichte Ungarns im Mittelalter) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2001. 343 S.

Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. (Die Geschichte Osteuropas) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2001. 360 S.

Hanák Péter: 1867 – európai térben és időben. (1867 – im europäischen Raum und Zeit) (Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta – Ausgewählt, für Druck vorbereitet und eingeführt von Éva Somogyi) Bp., História–MTA Történettudományi Intézete, 2001. 202 S.

 

f) Die Reihe Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest

Die k. u. k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 6. Bp., Europa Institut Budapest, 1998. 139 S.

Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 7. Bp., Europa Institut Budapest, 1998. 135 S.

Az európai integráció. Tények és adatok. (Die europäische Integration. Tatsachen und Daten) Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 8. Bp., Europa Institut Bp., 2000. 425 S.

Europa und „wir". 10 Jahre Europa Institut Budapest. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 9. Bp., Europa Institut Bp., 2000. 325 S.

An der Schwelle der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 10. Bp., Europa Institut Bp., 2000. 289 S.

Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. 396 S.

Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 12. Bp., Europa Institut Bp., 2001. 367 S.

 

g) Selbständige Bände

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. (Wiederaufbau und Verbürgerlichung) Magyarok Európában (Ungarn in Europa) Bp., História–Holnap Kiadó, 2001. 368 S.

Föld, víz, levegő. (Boden, Wasser, Luft) Magyar Tudománytár-sorozat. (Reihe Ungarische Wissenschaftssammlung) 1. kötet (Redigiert von Ernő Mészáros, Ferenc Schweitzer, Chefredakteur: Ferenc Glatz) Bp., MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó, 2002. 511 S.

 

Studien

Környezetgazdálkodás, környezettudomány az ezredfordulón. Előszó (Umweltpolitik zur Jahrtausendwende. Vorwort) S. 7–15. In: Környezetpolitika és uniós csatlakozás. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció. Bp., MTA, 1998.

Természetes és kényszermigrációk (1867–1990). (Natürliche und Zwangsmigrationen 1867–1990) S. 581–584. In: Emlékkönyv R. Várkonyi Ágnes születésének 70. évfordulója ünnepére (Hrsg.: Tusor Péter) Bp., ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998.

Rendszerváltás közben. (Zur Zeit der Systemtransformation) A Szabad Tér Kiadó tíz esztendős. S. 7–10. In: Szabad Tér. A kiadó első tíz éve, 1987–1997. (Hrsg.: Turányi Zsuzsa) Bp., Szabad Tér Kiadó, 1998.

Az Akadémia reformkora. (Das Reformzeitalter der Akademie) S. 218–223. In: Merre megy Magyarország? Bp., Telegráf Kiadó Kft 1998.

Öntudatosan és leleményesen. Elnöki köszöntő. (Selbstbewusst und Erfinderisch. Antrittsrede des Präsidenten) S. 19–21.; A Duna – egész Európa ügye. (Die Donau – eine gesamteuropäische Angelegenheit) S. 28. In: III. Magyarország – 2000. A magyarság szellemi erőinek összefogása az ország euroatlanti integrációjának sikeréért. Külföldi és hazai magyarok harmadik tanácskozása. Bp., Országház, 1998. február 20–21. Bp., PanPress, 1998.

Szintetizálás és részkutatás. (Synthetisieren und Detailforschung) S. 11–18. In: A hazai agrárpolitika tanulságai és lehetőségei. Dimény Imre köszöntése 75. születésnapján (Hrsg.: Fekete Ferenc.) Bp., Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, 1998.

Hungary at the Turn of the Millennium.S. 9–30. In: Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 6. Bp., Europa Institut Bp., 1998.

Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone. S. 9–25.; Corvinus-Preis, Ungarn 1997. S. 57–58.; Europäische Integration in greifbarer Nähe. S. 105–111. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 7. Bp., Europa Institut Bp., 1998.

A népfőiskolai mozgalom támogatásáról. (Über die Subventionierung der Volkshochschulbewegung) S. 266–274. In: Az újraszületés krónikája. Tíz év a magyar népfőiskolai mozgalom történetéből. Bp., Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998.

Szolgálatban egy életen át. V. Windisch Éva (1924–1993) (Ein Leben lang im Dienst. Éva V. Windisch) S. 7–10. In: V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok (Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1998.

Történetkutatás, történelemtanítás útkeresésben. (Erforschung und Lehre der Geschichte auf der Wegsuche) S. 11–47. In: Történelemtanítás és korunk kihívásai. (Az 1998. április 7-én Békásmegyeren rendezett Történelemtanárok Országos Konferenciája anyagai) A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára (Sorozatszerkesztő: Szabolcs Ottó) Bp., 1998.

Theses on Minority Issues. Regio Minorities, Communities, Society, 1998. S. 5–8.

A holocaust után. Ma a tegnapról, a holnapról. (Nach dem Holocaust. Heute über gestern und morgen) Holocaust Füzetek, 1998. 9. S. 9–21.

A „zsidóság-megvallásban" legyen jelen a büszkeség. Mit üzen az Akadémia elnöke a zsidóknak, a magyarságnak és az antiszemitáknak? (Stolz sein auf das Bekenntnis zum Judentum. Was der Präsident der Akademie den Juden, dem Ungartum und den Antisemiten zu sagen hat) Remény, I. 3. 1998. December S. 5–9.

A tudás köszöntése. (Laudatio des Wissen) Kritika, 1998. S. 12.

Hét pont a Dunáról. (Sieben Punkte mit Bezug auf die Donau) Ezredforduló, 1998. 1. S. 25–28.

Kinek az Európája? (Wessen Europa?) Ezredforduló, 1998. 2. S. 2.

A romakérdésről. (Kérdések, kételyek, javaslatok); Tudománypolitika, stratégia, intézetkonszolidációs fejlesztések. (Zum Roma-Problem. Fragen, Zweifel, Empfehlungen; Wissenschaftspolitik, Strategie, Politik der Institutskonsolidierung) Ezredforduló, 1998. 3. S. 15–16.; S. 34–35.

Tudomány az ezredforduló Magyarországán. (Wissenschaft im Ungarn zur Jahrtausendwende) Ezredforduló, 1998. 4. S. 19–24.

Tézisek a kisebbségi kérdésről. (Thesen zum Minderheitenproblem) Ezredforduló, 1998. 5. S. 24–25.

Tudománypolitika, stratégia, intézetkonszolidációs fejlesztések. S. 25–27.; Az Akadémia nem pecsétrakó intézmény. (Die Akademie – keine „Stempel-Institution") Akadémia, 1998. 1. S. 50–51.

Külföldi magyarok és a hazai tudományos élet. (Ungarn im Ausland und das heimische wissenschaftliche Leben) Akadémia, 1998. 2. S. 47–48.

Megkezdődtek a diszciplínaviták. (Der Beginn der Disziplindebatten) Írásos előterjesztés (Glatz Ferenc, Lipták András, Pataki Ferenc, Friedrich Péter). Akadémia, 1998. 3. S. 2–10.

Kirekesztők, kisajátítók. (Ausschließende, Enteigner) História, 1998. 1. S. 20.

Kirekesztők, kisajátítók. Rendszerváltás Magyarországon, 1989–1998. (Ausschließende, Enteigner. Systemwandel in Ungarn 1989–1998) História, 1998. 2. S. 17–18.

Kis nemzetek között. (Unter kleinen Nationen) História, 1998. 4. S. 3.

Izrael fél évszázada. (Ein halbes Jahrhundert Israel) História, 1998. 4. S. 23–25.

Emberminőség, közösségmegtartás. (Humane Qualität, Gemeinschaftserhalt) História, 1998. 5–6. S. 3.

Amíg a szellem él... (Solange der Geist lebt ...) História, 1998. 7. S. 9–10.

Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben. Történelemtanítás és a kutatás a rendszerváltás folyamatában. (Geschichtsunterricht und Forschung im Prozess der Systemtransformation) História, 1998. 9–10. S. 52–54.

Folyamatosság és újat kezdés tudományban. (Kontinuität und Neubeginn in der Wissenschaft) (Előszó helyett) S. 7–10. In: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1998. Bp., MTA, 1999.

A romakérdésről. (Kérdések, kételyek, javaslatok.) (Zum Roma-Problem. Fragen, Zweifel, Empfehlungen) S. 7–10. In: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. 2. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása. Bp., MTA, 1999.

As Long As the Mind is Alive (Péter Hanák 1921–1997) S. 11–15. In: The Garden and the Workshop: Disseminating Cultural History in East-Central Europe (Ed.: Marius Turda) Bp., Central European University and Europa Institut Bp., 1999

Történetszemléleti tematikai kihívások az ezredfordulón.(Thematische Herausforderungen der Geschichtsanschauung zur Jahrtausendwende) Ezredforduló, 1999. 1. S. 29–32.

A kutatói társadalom önértékelése. Előszó helyett. (Selbsteinschätzung der Forschergesellschaft. Anstelle eines Vorwortes) S. 7–11. In: Tudomány Magyarországon 1996 Országgyűlési jelentés. Akadémiai Műhely sorozat. Bp., MTA, 1999.

Új szintézis. (Neue Synthese) S. 7–12. In: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. I. kötet. Akadémiai Műhely sorozat. Bp., MTA, 1999.

Seven proposals about the Danube. S. 219–224. In: The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. (Ed.: by Attila Pók) Nottingham, Astra Press, 1999.

Tudomány és politika.(Wissenschaft und Politik) S. 77–87. In: A beilleszkedő nemzeti emlékezet. Vitaestek az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián 1998. szeptember– november. (Az 1998. november 5-én tartott előadás szövege) (Hrsg.: dr. Virágh Ferenc) Bp., FKGP Országos Elnöksége Tudománypolitikai Intézete és FKGP Képviselői Frakciója, 1999.

A Magyar Tudományos Akadémiáról. (Über die Ungarische Akademie der Wissenschaften) S. 7–12. In: Bemutatkozik a Magyar Tudományos Akadémia. (Hrsg.: Hernádi Miklós, Szabó B. István) Bp., Akadémiai Kiadó, 1999.

Az akadémiai tudományos díjak új rendszere. (Das neue System der wissenschaftlichen Auszeichnungen der Akademie) In: Magyar Tudomány, 1995. 5. S. 586–589.

„Az Akadémia nem pecsétrakó intézmény". (Die Akademie – keine „Stempel-Institution") Részlet az „Akadémia” folyóirat 1998. tavaszi számából. Hidrológiai Közlöny, 1999. 1. január–február.

Türelem, szolgálat, színvonal. (Geduld, Dienst, Niveau) Fasori Öregdiák, 1999. február.

Magyar Tudomány Napja, 1998. Köszöntő. (Tag der Ungarischen Wissenschaft 1998. Begrüßungsrede) Akadémia, 1999. 1. tavasz S. 4.

Tézisek a magyar nyelvről. (Thesen über die ungarische Sprache) S. 13–15. In: A magyar nyelv az informatika korában. (Die ungarische Sprache im Zeitalter der Informatik) Bp., MTA, 1999.

Új civil kutatási ágazat – védelmi politika. (Eine neue Forschungsrichtung – Verteidigungspolitik) S. 9–10. In: A NATO és a magyar politika. (Die NATO und die ungarische Politik) Bp., MTA, 1999.

Rendszeresség a szervezetben, új látásmód a gondolkodásban. Előszó helyett. (Regelmäßigkeit in der Organisation, eine neue Sichtweise im Denken. Anstatt eines Vorwortes) S. 11–13. In: Közgyűlési előadások 1998. I. kötet. Bp., MTA, 1999.

Trianon évfordulóján. (Am Jahrestag von Trianon) S. 174–182. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. (Hrsg.: Kiss András, Kovács Kis György, Pozsony Ferenc) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999.

A diákkör a kutatói életelvek kialakulásának műhelye. (Der Studentenzirkel als Werkstatt der Herausbildung der Lebensprinzipien eines Forschers.) Diáktudós (Az Országos Tudományos Diákköri Tanács időszaki kiadványa), 1999. XIII. 1–2. S. 366–368.

A tudomány hatalmi tényező. Glatz Ferenc megnyitója; Az akadémiai díjak új rendszere; Nyitott Akadémia. (Wissenschaft als Machtfaktor. Eröffnungsrede von Ferenc Glatz. Das neue System der Akademie-Preise. Offene Akademie.) Akadémia, 1999. 4. S. 2–8.; 20–23.; 36–38.

A XXI. század tudománya. (Die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts) Népszabadság, 1999. június 26.

A magyar tudomány helyzetéről. (Über die Situation der ungarischen Wissenschaft) S. 1–2. Napi Magyarország, 1999. július 6.

Az új történetírásról. (Über die neue Geschichtsschreibung) S. 174–182. In: Diotima Heller Ágnes 70. születésnapjára. (Hrsg.: Kardos András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály) Bp., Osiris–Gond, 1999.

A mai Magyarország kortörténelme. (Zeitgeschichte des heutigen Ungarns) S. 11–12. In: László Ágnes: Vallomások könyve (Arcképcsarnok II). Bp., PanPress, 1999.

Történetírás az ezredforduló kihívásai közepette. Egy évtizedes beszélgetéssorozat folytatása. (Geschichtsschreibung inmitten der Herausforderungen der Jahrtausendwende. Fortsetzung einer Dialogreihe) S. 112–121. In: Hommage a Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal (Hrsg.: Jacqueline Cherruault-Serper, Kende Péter, Litván György, Papp Gábor, Jacques Rupnik, Széchenyi Ágnes) Bp., Világosság Alapítvány, 1999.

Tézisek a kisebbségi kérdésről. (Thesen über die Minderheitsfrage) S. 113–116. In: Alkotás a társadalomtudományok határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére (Szerk. biz.: Dr. Horváth Imre, Kígyósi Attila, Dr. Vass Lucia) Bp., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1999.

Tudomány a 21. században. (Wissenschaft im 21. Jahrhundert) S. 9–16. In: Huszonegy tudós a huszonegyedik századról. (Hrsg.: Erdélyi András) Bp., Tertia Kiadó, 1999.

Science in the 21st Century. Introduction. S. 9–17. In: Twenty-One Scientists On The Twenty-First Century. Interviews. (Ed.: András Erdélyi) Bp., Tertia, 1999.

Támogatott kutatóhelyek és tudománypolitika.(Geförderte Forschungsstellen und Wissenschaftspolitik) S. 11–16. In: Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatóhelyek, tudományos eredmények 1996–1998. (Hrsg.: Dohy János, Halász Béla, Hunyady György, Medzihradszky Kálmán, Paál Huba, Standeisky Éva) Bp., MTA, 1999.

Kölcsönös nyíltsággal a közös múltról. (Mit gegenseitiger Offenheit über die gemeinsame Vergangenheit) S. 326–335. In: Magyar megfontolások a Soáról. (Hrsg.: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László) Bp.–Pannonhalma, Balassi Kiadó–Magyar Pax Romana Fórum–Pannonhalmi Főapátság, 1999.

Ezredforduló – magyarokkal. Beszélgetés Glatz Ferenccel, az Akadémia elnökével. (Jahrtausendwende – mit Ungarn) S. 33–37. In: Kincses Kalendárium a 2000-es esztendőre. (Chefred.: Annus József) Bp., Cental Kft. 1999.

Tragikus nemzetszemlélet? (Eine tragische Anschauung über die Nation?) S. 9–19. In: Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Jog és Jogtudomány, az MTA Jogtudományi Intézetének sorozata. (Sorozatszerkesztő: Lamm Vanda) Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–MTA Jogtudományi Intézete, 1999.

A XX. század az 1945 utáni történetírásban. (Das 20. Jahrhundert in der Geschichtsschreibung nach 1945) Múltunk, 1999. 2. S. 223–230.

A bor. In: Kertgazdaság, 1999. XXXI. 1. S. 128.

Elfogultságaim Fejtő Ferencről. (Meine Voreingenommenheit gegenüber Ferenc Fejtő) Kritika, 1999. augusztus.

Helyünk a jövő Európájában. (Unser Platz in Europa der Zukunft) Európai Szemle, 1999. 3. S. 15–18.

Tudomány a 21. században. (Megnyitó előadás a Tudomány I. Világkonferenciáján) (Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Eröffnungsrede des I. Weltkongresses der Wissenschaften) Fizikai Szemle, 1999. 8. S. 283–284.

Új szintézis. (Eine neue Synthese) Ezredforduló, 1999. 3. S. 32–35.

Elképzelések a jövőről. (Zukunftsvisionen) (Az MTA elnöki program az 1999–2000. évre). Akadémia, 1999. 3. S. 20–25.

Üzemzavarok közgondolkodásunkban. (Störungen im allgemeinen Denken) História, 1999. 4. S. 14.

Természetismeret – társadalomismeret. (Naturkunde – Gesellschaftskunde) História, 1999. 5–6. S. 3. und 12.

Szakály Ferenc sírjánál. Tabuk ellen, a tévedés szabadságának védelmében. (Am Grab von Ferenc Szakály. Gegen Tabus in der Verteidigung der Freiheit der Irrung) História, 1999. 8. S. 4. und 29.

Az ezeréves magyar államról. (Über den tausendjährigen ungarischen Staat) História, 1999. 9–10. S. 3–4.

Az ezredforduló kihívásai és a magyar történettudomány. S. 179–186. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. (Chefred.: Gergely Jenő) Bp., ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Tört. Tanszék, 2000.

Nemzeti és egyetemes történelem. (Nationale und universelle Geschichte) S. 215–224. In: Nemeskürty István köszöntése. Hommage a Tanár Úr. (Hrsg.: Koltay Gábor) Bp., Szabad Tér, 2000.

Fizikáról, fizikusokról tegnap és ma. (Über die Physik und die Physiker gestern und heute) S. 7–9. In: Fizikai tudományok az ezredfordulón. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. (Hrsg.: Nagy Károly) Bp., MTA, 2000.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Magyar Tudomány, 2000. 1.

Az európai történelem kérdőjelei. (Fragezeichen der europäischen Geschichte) História, 2000. 2. S. 3–9.

Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón.(Agrarreform und Gesellschaftsreform an der Jahrhundertwende) História, 2000. 3. S. 8–14.

A tudománypolitika céljai. (Ziele der Wissenschaftspolitik) Ezredforduló, 2000. 1. S. 13–18.

Köztestület, kutatásszervezet, gondolatcsere. (Öffentliches Gremium, Forschungsorganisation, Gedankenaustausch) In: Köztestületi tagok 1999. Bp., MTA Kutatásszervezési Intézet, 2000.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Magyar Tudomány, 2000. 1.

A kutatásfinanszírozás alapelvei. (Grundsätze der Forschungsfinanzierung) Magyar Tudomány, 2000. 3. S. 257–268.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Fizikai Szemle, 2000. 1. S. 2.

Glatz Ferenc a kisebbségi kérdésről. (Ferenc Glatz über die Minderheitenfrage) Magyar Égtájak, 2000. 1. S. 2–3.

Európai identitás és integráció. (Europäische Identität und Integration) Világgazdaság, 2000. február 24. S. 12.

Vadászat és természetgazdálkodás. (Jagd und Naturwirtschaft) História, 2000. 1. S. 28.

A tudománypolitika céljai. (Ziele der Wissenschaftspolitik) Ezredforduló, 2000. 1. S. 13–18.

Információs társadalom. Az ipari-technikai forradalmak természetéről. (Die Informationsgesellschaft. Über die Natur der industriell-technischen Revolutionen) In: Az információs társadalom. Bp., MTA, 2000. S. 13–24.

Utak és közlekedés. (Straßen und Verkehr) In: Közlekedési rendszerek és infrastruktúráik. Bp., MTA, 2000. S. 9–13.

Új szintézis. (Neue Synthese) In: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. III. kötet. Bp., MTA, 2000. S. 7–13.

Európa megismerése. Előszó a magyar kiadáshoz. (Die Erkenntnis von Europa. Vorwort zur ungarischen Ausgabe.) In: Az európai integráció. Tények és adatok. (Die europäische Integration. Fakten und Daten.) Begegnungen Band 8. Bp., Europa Institut Budapest– MTA Történettudományi Intézet, 2000. S. 10–12.

Europäische Zielsetzungen, ungarische Wissenschaftspolitik. 10 Jahre Europa Institut Budapest. In: Europa und „wir". 10 Jahre Europa Institut Budapest. Begegnungen Band 9. Bp., Europa Institut Budapest., 2000. S. 7–11.

Fragezeichen der europäischen Geschichte. In: Europa und „wir". 10 Jahre Europa Institut Budapest. Begegnungen Band 9. Bp., Europa Institut Bp., 2000. S. 59–76.

Ungarn an der Schwelle der EU und in der Nachbarschaft Österreichs. In: An der Schwelle der Europäischen Union. Begegnungen Band 10. Bp., Europa Institut Bp., 2000. S. 7–9.

Nemzet, tudomány, a tudomány nemzeti funkciója. (Előadás a Hazai Műhely, Magyarország 2025-ben c. rendezvénysorozat „Nemzet és tudomány” c. rendezvényén, 1999. december 4-én.) (Nation, Wissenschaft, die nationale Funktion der Wissenschaft. Vortrag von Ferenc Glatz am 4. Dezember 1999 an der Veranstaltung „Nation und Wissenschaft" der Veranstaltungsreihe Ungarn 2025.) In: Nemzet és tudomány. (Nation und Gesellschaft) Hazai Műhely sorozat. 1. (Hrsg.: Agócs Sándor) Lakitelek, Antológia Kiadó, 2000. S. 40–49.

Nemzet és föld. (Előadás a Hazai Műhely, „Nemzet és föld" c. rendezvényén, 2000. október 14-én.) („Nation und Boden”. Vortrag von Ferenc Glatz an der Veranstaltung „Nation und Boden” am 14. Oktober 2000) In: Nemzet és föld. Hazai Műhely sorozat. 8. (Hrsg.: Agócs Sándor) Lakitelek, Antológia Kiadó, 2000. S. 9–35.

A vad, a természet, a társadalom. (Das Wild, die Natur, die Gesellschaft) In: A magyar vadászat ezer éve. Emlékülés 2000. január 20. MTA Bp., Millenniumi Vadászati Bizottság, 2000. S. 11–13.

Darányi és kortársai. (Kérdőjelek a századforduló magyar történelmében.) (Darányi und die Zeitgenossen. Fragezeichen in der Geschichte der Jahrhundertwende in Ungarn) In: Darányi Ignác – emlékkonferencia. (Hrsg.: Fehér György) Bp., Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2000. S. 11–32.

Science in the 21st Century. In: World Conference Science. Science for the Twenty-First Century. A New Commitment. (Editor: Ana María Cetto) London, UNESCO, 2000. S. 18–21.

Neudenken der Geschichte Europas. In: „Rückkehr nach Europa” – die Wiederkehr der Geschichte. (Hrsg.: Konstanze Frölich) München, Hypo Vereinsbank, 2000. S. 42–50.

Das Bild der Österreicher bei den Ungarn. In: Zeiten Wende Zeiten. Festgabe für Richard Georg Plaschka zum 75. Geburtstag. (Hrsg.: H. Haselsteiner, E. Hrabovec, A. Suppan) Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, Peter Lang Gmbh, 2000. S. 11–21.

Question Marks of European History. In: Regions and Cities in the Global World. Essays in Honour of György Enyedi. (Edited by Gyula Horváth) Pécs, Centre for Regional Studies, 2000. S. 17–29.

Újévi etűdök Európáról, az Európai Unióról, európaiságunkról. (Etüden im Neujahr über Europa, die Europäische Union und unser Europäertum) In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. (Hrsg.: Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József) Pécs, University Press, 2000. S. 11–16.

Helyünk a jövő Európájában. (Unser Platz im Europa der Zukunft) In: Az Európai Unió Évkönyve 1999–2000. (Hrsg.: Forgács Imre, Inotai András, Wéber Attila). Bp., DHV Magyarország–Osiris, 2000. S. 13–15.

Generációk és kutatásszervezet. (Generationen und Forschungsorganisation) In: Bolyai János kutatási ösztöndíj. (Készítette: Körmendi Sándor) Bp., MTA, 2000. S. 3–4.

Magyar zsidó múlt és jövő, 2000. (Ungarische Vergangenheit und Zukunft des Judentums) In: Rendhagyó történelemóra a holokausztról. Bp., Múlt és Jövő Kiadó, 2000. S. 5–8.

A modern tudós. (Csikai Gyula köszöntése 70. születésnapján, Debrecenben.) (Der moderne Wissenschaftler. Begrüßung von Gyula Csikai an seinem 70. Geburtstag in Debrecen) Fizikai Szemle, 2000. 11. S. 358.

Információs társadalom. Az ipari-technikai forradalmak természetéről. (Die Informationsgesellschaft. Über die Natur der industriell-technischen Revolutionen.) Ezredforduló, 2000. 3. S. 19–26.

Trianon öröksége. Négy térkép. (Trianons Erbe. Vier Landkarten.) História, 2000. 4. S. 3–5.

Az ezeréves magyar állam. (Der tausendjährige ungarische Staat) História, 2000. 5–6. S. 3–16.

Űrkutatás, közgondolkodás, történettudomány. (Weltraumforschung, Allgemeindenken, Gesichtswissenschaft) História, 2000. 7. S. 3. und 23–24.

Európa tegnap és ma. (Europa gestern und heute) História, 2000. 9–10. S. 3.

Akadémia és tudománypolitika. (Akademie und Wissenschaftspolitik) In: Magyarországi kutatóhelyek. Bp., MTA, 2001. S. 7–8.

Folyamatosság és újat kezdés a tudományban. (Előszó helyett.) (Kontinuität und Neubeginn in der Wissenschaft) In: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1999–2000. Akadémiai Műhely-sorozat Bp., MTA, 2001. S. 7–10.

Magyarokról, Magyarországról, Magyarország népeiről. Jegyzetek Lendvai Pál könyvének margójára. (Über die Ungarn, Ungarn und die Völker Ungarns. Notizen am Rande des Buches von Paul Lendvai) In: Paul Lendvai: Magyarok. Kudarcok győztesei (München, Bertelsmann Verlag, 1999.) Bp., Helikon Kiadó, 2001. S. 5–10.

A Szegedi Biológiai Központ születésnapján. Adalékok egy intézet keletkezéstörténetéhez. (Am Geburtstag des Biologie-Zentrums in Szeged. Beiträge zur Entstehungsgeschichte eines Institutes) In: Chikán Ágnes: Aranycsapat a világkupában. Személyes vallomások a 30 éves Szegedi Biológiai Központról Bp., Agroinform Kiadó, 2001. S. 5–12.

The Thousand-Year Old Hungarian State: Historical Considerations. East European Quarterly, XXXIV. 4. January 2001. S. 391–418.

Új szintézis. (Neue Synthese) Fizikai Szemle, 2001. 1. S. 1–3.

Fizikatörténelem – kultúrtörténelem. (Geschichte der Physik – Kulturgeschichte) Fizikai Szemle, 2001. 3. S. 99–101.

Ezredforduló – sorsforduló. (Jahrtausendwende – Schicksalswende) Ezredforduló, 2001. 1. S. 3–4.

Újévi etűdök. Európáról, az Európai Unióról, európaiságunkról. (Etüden im Neujahr über Europa, die Europäische Union und unser Europäertum) Ezredforduló, 2001. 1. S. 5–9.

Akadémiánk az új szintézis szolgálatában. (Unsere Akademie im Dienste der neuen Synthese) In: Közgyűlési előadások 1999. I. kötet. Akadémiai Műhely-sorozat Bp., MTA, 2001. S. 11–13.

Az ezredforduló kihívásai és az új szintézis. (Die Herausforderungen der Jahrtausendwende und die neue Synthese) In: Közgyűlési előadások 2000. május. Millennium az Akadémián. I. kötet, Akadémiai Műhely sorozat Bp., MTA, 2001. S. 7–10.

Az ezeréves magyar állam. Történelmi megfontolások. (Der tausendjährige ungarische Staat. Historische Überlegungen) In: Közgyűlési előadások 2000. május. Millennium az Akadémián. I. kötet, Akadémiai Műhely sorozat Bp., MTA, 2001. S. 19–39.

Europa, europäische Identität, die Europäische Union. Neujahrsetüden. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 15–22.

Hungary at the Turn of the Millennium. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 159–160.

Die Entstehungsgeschichte des Europa Institutes Budapest. Einleitung zur Konferenz. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 205–208.

Hin zu neuen Zielen. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 364–376.

Europa der Menschen. Begrüssungsworte. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 19–21.

Hungary at the Turn of the Millenium. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 147–148.

Information Society. The Nature of Industrial-Technological Revolutions. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 149–162.

Solange der Geist lebendig ist. Péter Hanák (1921-1997). In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 353–356.

Rendszeresség a működésben és adattárak. (Systematische Tätigkeit und Datenbanken) In: A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 2001. (Hrsg.: Glatz Ferenc, Burucs Kornélia) Bp., MTA, 2001. S. V–VII.

Vissza Európába. Előszó helyett. (Zurück nach Europa. Anstatt eines Vorwortes) In: Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. Magyarok Európában. (Hrsg.: Glatz Ferenc) Bp., História–Holnap Kiadó, 2001. S. v–xii.

Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban. (Akademie und Wissenschaft in den ehemaligen sozialistischen Ländern) In: A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára. (An der Grenze von Geschichte und Recht. Aufsätze zum 70. Geburtstag von István Kállay) (Hrsg.: Seifert Tibor) Bp., ELTE BTK, 2001. S. 87–99.

Helyünk a jövő Európájában. (Unser Platz im zukünftigen Europa) In: Alföldi tanulmányok 2000–2001. (Studien von der Tiefebene) Band XVIII. (Chefred.: Csatári Bálint) Békéscsaba, Nagyalföld Alapítvány, 2001. S. 3–6.

Ezer éve Európában. (Seit Tausend Jahren in Europa) In: Gyuricza Péter: Magyarország holnap. Válogatás a tv2 „Magyarország holnap” című műsorából. (Ungarn morgen. Auswahl der Sendung „Ungarn morgen” des Fernsehkanals tv2) (Hrsg.: Kardos Ernő) Bp., Magyar Könyvklub, 2001. S. 137–149.

Politikai rezsimek jönnek-mennek. (Politische Regime kommen und gehen) In: Historia Manet. Demény Lajos Emlékkönyv. (Historia Manet. Festschrift für Lajos Demény) (Hrsg.: Tüdős S. Kinga) Bucuresti-Cluj, Kriterion, 2001. S. 5–7.

Köszöntő. (Begrüßung) In: Magyarország az én Hazám. (Ungarn ist meine Heimat) A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége V. Országos Kongresszusa 2001. árpilis 20–21. (Verband der Christlichen Intelligenz, V. Landesweiter Kongress, 20–21. April 2001) (Hrsg.: Földvári Márta) Angeli Könyvterjesztő Bt. 2001. S. 9–11.

Magyarság és Európa. (Ungarn und Europa) In: Tíz év tizenöt előadása a Pápai Református Gimnáziumban. (Fünfzehn Vorträge von zehn Jahren im Gymnasium der Reformierten Kirche in Pápa) (Hrsg.: Kálmán Attila) Pápai Református Kollégiumi Füzetek 6. 2001. június S. 171–188.

Ember és természet. Széljegyzetek a Vizeink krónikájának kéziratára. (Mensch und Natur. Randnoten am Manuskript der Chronik unsere Gewässer). In. Vizeink Krónikája. A magyar vízgazdálkodás története. (Die Chronik unserer Gewässer. Geschichte der ungarischen Wasserwirtschaft) (Hrsg.: Fejér László) Bp., Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény, 2001. S. x–xii.

Universal and National Goals of Science Policy. In: Hungarian Science Abroad. (Edited by Mariann Tarnóczy) Bp., Hungarian Academy of Sciences, 2001. S. 9–13.

Die Europäische Union und die Sprache. Unsere Post, Juni 2001. S. 6.

Die Europäische Union und die Sprachen. (Weltsprachen, regionale Linguae francae,

Muttersprachen und die deutsche Sprache.) DUFU Deutschunterricht für Ungarn Ungarischer Deutschlehrerverband, 2001. 1–2. – Jahrgang. Dass. Ezredforduló, 2001. 2. S. 22–27.

Köszöntő a 2001. évi Millenniumi Tudományos Filmszemlén. (Begrüßung am wissenschaftlichen Filmfestival zum Anlass des Milleniums) Millenniumi Tudományos Filmszemle, 2001. S. 1.

The Thousand-Year Old Hungarian State: Historical Considerations. Budapest International, July–August–September 2001. S. 2–4.

Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről. Lingua frankák, regionális lingua frankák, anyanyelvek és a német nyelv. (Sieben Thesen über die Europäische Union und die Sprachen. Linguae francae, regionale Linguae francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache) Magyar Tudomány, 2001. 7. S. 853–860.

A Szegedi Biológiai Központ születésnapján. Adalékok egy intézet keletkezéstörténetéhez. (Am Geburtstag des Biologischen Forschungszentrums in Szeged. Beiträge zur Entstehungsgeschichte eines Institutes) Magyar Tudomány, 2001. 9. S. 1058–1062.

Europa Unio kaj la lingvoj (prelego).Debrecena Bulteno, nomero 126, Sep. 2001. S. 2–12.

Fordulópont Európa történelmében? Naplójegyzetek az Európa Fórumról. 2001. január 19–20. (Wendepunkt in der Geschichte Europas? Tagebuchnotizen über das Europa Forum) Ezredforduló, 2001. 3. S. 3–4.

Európa – határok nélkül. A politikai szerkezet stratégiái. (Europa – ohne Grenzen. Strategien der politischen Struktur) Ezredforduló, 2001. 3. S. 5–20.

Az Európai Unió jövőjéről. Nizza után. Naplójegyzetek a berlini Európa Fórumról. (Zur Zukunft der Europäischen Union nach Nizza. Tagesbuchnotizen über das Europa Forum in Berlin) Ezredforduló, 2001. 4. S. 24–31.

A közép-európai kis nemzetek jövője. Nemzeti identitások Közép-Európában. Munkahipotézis. (Die Zukunft der kleinen Nationen in Mitteleuropa. Nationale Identitäten in Mitteleuropa. Eine Arbeitshypothese) Ezredforduló, 2001. 4. S. 34–35.

A tudomány és a politika érdekeinek védelmében. (In Verteidigung der Interessen der Politik und der Wissenschaft) História, 2001. 1. S. 12–13.

Kérdések rossz döntésekről 1941, 1992 (Fragen über schlechte Entscheidungen). História, 2001. 1. S. 13

Jelenidőben. (In der Gegenwart) História, 2001. 4. S. 3.

Vissza Európába. Tények, emlékek. (Zurück nach Europa. Tatsachen, Erinnerungen) História, 2001. 4. S. 18–23.

Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. (Regionale Geschichtsauffassung in Ostmitteleuropa) História, 2001. 5–6. S. 3–6. und 54–60.

Rendszerváltások és dinasztiák. Királyok visszafogadása. (Systemwechsel und Dynastien. Die Zurücknahme von Königen) História, 2001. 7. S. 3–5. und 33.

Történettudomány szeptember 11-e után. (Geschichtswissenschaft nach dem 11. September) História, 2001. 8. S. 3–4.

„Rendszerváltás", „átalakulás" Magyarországon. Munkahipotézis. („Systemwechsel”, „Umwälzung” in Ungarn. Eine Arbeitshypothese) História, 2001. 9–10. S. 3–4.

Világpolgár és hazafi. Ma ünnepelnénk Hanák Péter nyolcvanadik születésnapját. (Weltbürger und Patriot. Heute würden wir den 80. Geburtstag von Péter Hanák feiern) Népszabadság, 2001. augusztus 9. S. 9.

Egy darabból faragva. (Aus einem Stück gehaut) Népszava, 2001. szeptember 27. S. 13.

A 21. század stratégiai kérdése: a víz, 1997–2001.(Die strategische Frage des 21. Jahr-

hunderts: das Wasser) In: A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon. (Összeállította és szerkesztette: Somlyódy László) (Hrsg.: Glatz Ferenc) Bp., MTA, 2002. S. VII–XXIV.

Előszó. Vízgazdálkodás, Duna, Tisza 1997–2001. (Vorwort. Wasserwirtschaft, Donau, Theiß 1997–2001) In: A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései I. kötet. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása. (Összeállította: Dövényi Zoltán, Hajdú Zoltán) Bp., MTA, 2002. S. 11–24.

Introduction. In: Understanding The Hungarian Academy of Sciences: A Guide. Bp., MTA, 2002. S. 7–9.

A kisebbségpolitika új útjai és célrendszere. Érzelem helyett döntsön az érdek és az ész. (Neue Wege und Zielsysteme der Minderheitenpolitik. Anstatt Gefühle sollten Interessen und Vernunft entscheiden) In: Magyarország és a magyar kisebbségek (Történeti és mai tendenciák). Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Bp., MTA, 2002. S. 7–14.

Die Europäische Union und die Sprachen: Weltsprachen, regionale Lingua francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache. In: „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt". Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. (Herausgegeben von Maria Erb, Elisabeth Knipf, Magdolna Orosz, László Tarnói). Bp., ELTE Germanistisches Institut, 2002. S. 513–522.

A honszeretet újraértelmezése. Előszó helyett előrebocsátott megjegyzések. (Eine neue Deutung der Heimatsliebe. Vorgeschickte Bemerkungen anstatt eines Vorwortes) In: Föld, víz, levegő. Magyar Tudománytár-sorozat. 1. kötet (Hrsg.: Mészáros Ernő, Schweitzer Ferenc, Chefred.: Glatz Ferenc) Bp., MTA Társadalomkutató Központ– Kossuth Kiadó, 2002. S. 11–14.

Die Europäische Union und die Sprachen. Ein ungarisches Plädoyer für die Aufwertung des Deutschen. Europäische Rundschau, 2002. 1. Winter S. 135–143.

Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban 1922–1999. (Akademie und Wissenschaftspolitik in den ehemaligen sozialistischen Ländern 1922–1999) Magyar Tudomány, 2002. 4. S. 494–506.

Kezdeményezőkészség, rendszeresség, folyamatosság, korrekcióképesség. (Anregungsbereitschaft, Planmäßigkeit, Kontinuität, Korrektionsfähigkeit) Magyar Tudomány, 2002. 5. S. 534–557.

Szeptember 11. és a tudomány. (A diagnózist ki kell mondani.) (Der 11. September und die Wissenschaft. Die Diagnose muss gestellt werden) Ezredforduló, 2002. 1. S. 3–11.

Természet és ember a 21. században. (Natur und Mensch im 21. Jahrhundert) Ezredforduló, 2002. 2. S. 3–7.

Mérlegen. Beszámoló az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások programjáról. (Bilanz. Bericht über das Programm Nationale Strategische Forschungen der UAW) Ezredforduló, 2002. 2. S. 33–35.

Rendszerváltás: a „Gonosz” és a „Jó”. Kínai naplójegyzetek. (Systemwechsel: das „Böse” und das „Gute”. Tagesbuchnotizen von China) História, 2002. 1. S. 3.

Kitelepítések, kollektív felelősségek. (Aussiedelungen, kollektive Verantwortlichkeit) História, 2002 2. S. 3–4.

Széchenyi és művének értelmezése. (Széchenyi und eine Deutung seines Werkes) História, 2002. 2. S. 30.

 

Interviews

Új szövetségre van szükség.(Die Notwendigkeit eines neuen Bündnisses) Magyar Nemzet, 1998. augusztus 19.

Az írás megmarad. (Die Schrift bleibt) Népszava, 1998. január 12.

Felzárkózás Szent Istvántól. Már az Anjouk is keresték a külföldi befektetőt. (Aufschließung seit Stephan dem Heiligen. Schon die Anjous, bemühten sich um ausländische Investoren) (Danis Győző interjúja) Népszabadság, 1998. március 14.

Állam és nemzet Európában. (Staat und Nation in Europa) (Hovanyecz László interjúja) Népszabadság, 1998. augusztus 19.

A tudományos autonómiák és az állam.(Wissenschaftliche Autonomien und der Staat) (N. Sándor László interjúja) Magyar Hírlap, 1998. november 27.

A tudásipar hatalom. (Die Wissensindustrie als Macht) (Szabó Iréne interjúja) Népszava, 1998. november 2.

Korszakos kihívás előtt állunk. Glatz Ferenc a tudomány szerepéről. (Herausforderungen unserer Epoche. Ferenc Glatz über die Rolle der Wissenschaft) (F. Papp Endre interjúja) Napi Magyarország, 1998. november 7.

Államközi megértésben bízva. (Im Vertrauen auf zwischenstaatliches Verständnis) (Kiss József interjúja.) Új Szó, 1998. 12.

Könyv és társadalom. Glatz Ferenc a frankfurti könyvvásárról. (Buch und Gesellschaft. Ferenc Glatz über die Frankfurter Buchmesse) (Hovanyecz László interjúja) Népszabadság, 1999. október 30.

Tisztújítás az Akadémián. Glatz Ferenc újra elnök. (Neuwahl an der Akademie. Ferenc Glatz erneut zum Präsidenten gewählt) (Rozgics Mária interjúja) Napi Magyarország, 1999. május 5.

A nemzeti műveltség karbantartói. Glatz Ferenc, az Akadémia elnöke a politikai elit és a helyi értelmiség szerepéről. (Erhalter des nationalen Bildungsstandes. Ferenc Glatz, Präsident der Akademie über die Rolle der politischen Elite und der lokalen Intelligenz) (G. Bálint Péter interjúja) Hajdú-Bihari Napló, 1999. június 19.

Európának még nincs humánstratégiája – állítja Glatz Ferenc, az MTA elnöke. (Europa hat noch keine Humanstrategie – behauptet Ferenc Glatz, Präsident der UAW) (Szabó Iréne interjúja) Népszava, 1999. június 25.

A tudomány a jövő század küszöbén. (Die Wissenschaft an der Schwelle des nächsten Jahrhunderts) (Lovass Ildikó interjúja) Szabad Föld, 1999. június 29.

„Az alapállásom: kétszer mérj, egyszer vágj". (Meine Grundstellung ist: ‘zweimal messen und einmal schneiden’). Négyszemközt Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével (László Ágnes interjúja) Magyar Hírlap, 1999. június 26.

Nyitott tudomány és kulturális sokszínűség. Glatz Ferenc a tőke és a kutatás kapcsolatáról, a kitörési pontokról és a világkonferencia üzenetéről. (Offene Wissenschaft und kulturelle Vielfalt. Ferenc Glatz über die Beziehung des Kapitals und der Forschung, die Ausbruchspunkte und die Botschaft der Weltkonferenz) (Hankó Ildikó interjúja) Magyar Nemzet, 1999. július 10.

A tehetség és az ész az adu.(Das Talent und der Verstand sind die Trümpfe). Zalai Hírlap, 1999. szeptember 3.

(N)agymozgás. (Gehirnbewegung) (Sólyom Balázs interjúja). Cash Flow, 1999. 10. szám

Tudomány, határok nélkül. Glatz Ferenc az Akadémia elnöke a régiók szerepéről. (Wissenschaft ohne Grenzen. Ferenc Glatz, Präsident der UAW über die Rolle der Regionen) (Sz. G. interjúja). Déli Hírlap, 1999. november 18.

Él-e Széchenyi szelleme? Anyanyelvi modernizáció – társadalmi modernizáció. Beszélgetés Glatz Ferenccel, az Akadémia elnökével. (Ist der Geist von Széchenyi noch lebendig? – Modernisierung der Muttersprache – Modernisierung der Gesellschaft) (Balázs Géza interjúja) Édes Anyanyelvünk, 2000. január XXII. 1.

A tudósok a pártpolitika eluralkodásától tartanak – állítja Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. (Die Wissenschaftler befürchten die Vorherrschaft der Parteipolitik) (Szabó Iréne interjúja) Népszava, 2000. március 13.

Békében élni önmagunkkal. (Im Friede mit uns selbst leben) (László Ágnes interjúja) Találkozások, 4. 2000. 2. március.

„A függetlenség nem ellenzékiség". Hatszemközt Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, („Die Unabhängigkeit bedeutet keinen Oppositionsgeist". Unter sechs Augen mit Ferenc Glatz, dem Präsidenten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften) (Széle László–N. Sándor László interjúja) Magyar Hírlap, 2000. május 13.

A nemzetet a kultúra tartja össze.(Die Kultur hält die Nation zusammen) (Stark R. László interjúja) Magyar Hírlap, 2000. XXXIII. 194. augusztus 19.

Tudomány és közélet. (Wissenschaft und öffentliches Leben) (Szále László–N. Sándor László interjúja) Magyar Tudomány, 2000. 6.

Értelmiség és magyarság. (Intelligenz und Ungarntum) (Hanczár János interjúja) Magyar Nemzet, 2000. június 9.

Mozaiknemzetek. Grand Trianon nyolcvan év után. (Mosaiknationen. Grand Trianon nach 80 Jahren) (Buják Attila interjúja) 168 óra, 2000. XII. 29. július 20.

A borkultúra része kultúránknak. Beszélgetés a borról Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. (Die Weinkultur ist Teil unserer Kultur) (Varga Ibolya interjúja) Vas Népe, 2000. augusztus 19.

„Csak az oktatás hiányzik". (Nur der Unterricht fehlt) (Méhes K. interjúja) Új Dunántúli Napló, 2000. október 13.

A világ legyen a mérce. Glatz Ferenc múlt és jövő összefüggéseiről az ezredfordulón. (Die Welt soll das Maß sein. Ferenc Glatz über die Zusammenhänge von Vergangenheit und Gegenwart an der Jahrtausendwende) (Hovanyecz László interjúja) Népszabadság, 2000. november 4.

A globalizációnak nincsen ideológiája. (Die Globalisierung hat keine Ideologie) (Hovanyecz László interjúja) Cégvezetés, 2000. december

Tudós – társadalom. (Wissenschaftler – Gesellschaft) (Pásztor Zoltán interjúja) Élet és Tudomány, 2000. november 24.

Válaszút előtt az iskolarendszer. Beszélgetés Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. (Das Schulsystem am Scheideweg) (Barta Zsolt interjúja) Petőfi Népe, 2000. november 13.

A grundon soha nincs ellenség, csak ellenfél. Beszélgetés Glatz Ferenccel csepeli múltjáról és a 21. századi mentalitásokról.(Auf der Spielwiese gibt es nie Feinde nur Gegner. Gespräch mit Ferenc Glatz über seine Vergangenheit in Csepel sowie über Mentalitäten im XXI. Jahrhundert) (Lejegyezte: Szijjártó Gabriella) Népszabadság, 2001. február 28.

Reform, forradalom, kiegyezés. Glatz Ferenc a hősiességről és a rendszerváltásokról. (Reform, Revolution, Ausgleich. Ferenc Glatz über Heldentum und Systemwechsel) (Hovanyecz László interjúja) Népszabadság, 2001. március 14.

Nem szélkakasokra van szüksége az Akadémiának. (Die Akademie braucht keine Wetterfahnen) (Szabó Iréne interjúja). Népszava, 2001. december 1.

A sokk által megy-e a világ elébb? Glatz Ferenc az új harmónia szükségességéről. (Wird die Welt von Schocks vorangetrieben? Ferenc Glatz über die Notwendigkeit einer neuen Harmonie) (Sulyok Erzsébet interjúja) Délmagyarország, 2001. november 10.

Eine globale Vision Moritz Leuenbergers. Vortrag in Budapest. Neue Zürcher Zeitung, 2001. december 13.

 

Dr. György HARASZTI

 

Monografien

Két világ határán. Válogatott történelmi tanulmányok. (An der Grenze von zwei Welten. Ausgewählte historische Studien) Bp., Múlt és Jövő Kiadó, 2000.

 

Studien

The Return of the Jews to Hungary in the 18th Century.In: Rivista di Studi Ungheresi. Róma, 2000, S. 33–56.

Das ungarische Judentum und die Friedensproblematik mit Bezugnahme auf Westungarn 1918–1921. In: Schlaininger Gespräche 8. Linz–Stadt Schlaining, 2001.

Zsidók az első milléniumon Kelet-Közép-Európában. (Juden im ersten Millennium in Ostmitteleuropa) In: 1000 év együttélés. Bp., Holocaust Alapítvány, 2001.

The first Jewish communities in Hungary (till 1526). In: The History of the Hungarian Jewry. Tel Aviv, Beth Hatfucoth, 2001.

A Rumbach zsinagóga mesebeli története. (Die fabelartige Geschichte der Rumbach Synagoge) I–III. Új Kelet, (Izrael) Mai 2001. S. 4, 11, 18.

Megszabadulástól rendszerváltásig (1945–2000). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig.(Von Befreiung bis zum Systemwechsel, 1945–2000. Eine Skizze der Geschichte des Judentums in Ungarn vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gegenwart) Kultúra és Közösség 2001. IV–2002. I. S. 73–83.

Kulturelle Traditionen und Institutionen der ungarischen Juden. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 111–118.

Az „egyik” utolsó kiűzetés. („Eine” der letzten Vertreibungen) In: Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából. Bp., Múlt és jövő Könyvkiadó, 2002, S. 217–236.

A Brief History of the Jews of Hungary Until the Fall of the Medieval Hungarian State. In: In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture. Tel-Aviv, Beth Hatefutsoth, 2002, S. 13–18.

A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement (1541–1790). In: In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture. Tel-Aviv, Beth Hatefutsoth, 2002, S. 29–38.

 

Vorträge

Die Anfänge des Judentums in Ungarn. (Deutsche Impulse und epochenübergreifende Auswirkungen) München, 4. November 2000.

The Motives and Process of the Jewish Census of 1848 in Hungary. Paris, 12. Dezember 2000.

Confessional Press and Hungarian Patriotism. (Miksa Szabolcsi and the Equality.) Jerusalem, 4. Juni 2001.

A rabbi történeti alakváltozásai. (Historische Umwandlungen des Rabbis) Bp., 10. Juli 2001.

Jüdische Handwerker in Westungarn im 18. Jahrhundert. Stadt Schlaining– Városszalonak, 24. Oktober 2001.

The Hungarian Jewry in Modern Time (1700–2000). I–IV.Paris, November–Dezember 2001.

Redigiert

Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben. (Eichmann in Jerusalem) Bp., Osiris, 2000.

Gereben Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban. (Antisemitismus in der Sowjetunion) Bp., Polgart, 2001.

Jákov Katz: Az előítéletektől a tömeggyilkosságig. (Von den Vorurteilen bis zum Massenmord) Bp., Osiris, 2001.

Kádár Gábor–Vági Gábor: Aranyvonat. (Fejezetek a zsidó vagyon történetéből.) (Der goldene Zug. Kapitel aus der Geschichte des jüdischen Vermögens) Bp., Osiris, 2001.

Paul Johnson: A zsidók története. (Die Geschichte der Juden) Bp., Európa, 2001.

Günther Stemberger: A zsidó irodalom története a kezdetektől napjainkig. (Geschichte der jüdischen Literatur von den Anfängen bis zu unseren Tagen) Bp., Osiris, 2001.

Schmelzer Hermann Imre: Kaufmann Dávid emlékezete. (In Memoriam Dávid Kaufmann) Bp., ORZSE, 2001.

Jacob Allerhand: A talmudtól a felvilágosodásig. (Vom Talmud zur Aufklärung) Bp., Filum, 2002.

Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából. (Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und Niederösterreich) Bp., Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2002. (Szerkesztés, fordítás, szövegmagyarázat – Redaktion, Übersetzung, Texterklärungen)

Smuel Ettinger: A zsidó nép története. (Die Geschichte des jüdischen Volkes) III. A modern kor. (Das moderne Zeitalter) Bp., Osiris, 2002.

Náftáli Kraus: Az áldozat visszatér a tett színhelyére. (Das Opfer kehrt zum Tatort zurück) Bp., Polgart, 2002.

 

Dr. Attila PÓK

 

Monographie

A nemzetközi élet krónikája 1945–1997. (Internationale Chronik 1945–1997) Bp., 1998. 401 S.

 

Redigiert

The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. Astra Press, 1999. 252 S.

Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. (Diesseits und jenseits von nationen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Istvan Diószegi.) Mit Gábor Erdődy. Bp., Korona Kiadó, 2000. 440 S.

  

Studien

Sühne und Opfer. Sündenböcke in Ost- und Mitteleuropa. Europäische Rundschau, 1998. XXVI. 4. S. 120–133.

K istoritscheskoje europejskoje prostranstva. Meshdunaroddnij dialog, 1998. 1. S. 149–160.

Istoriniai Evropos regionai. In: U. A. J. Becher, A. Bumblavskas, J. Rüsen (Hrsg.): Geschichtswissenschaft und offene Gesellschaft. Vilnius, 1998. 2. S. 263–270.

1956 Revisited. Contemporary European History, 1998. 2. S. 263–270.

Zum Problem der Periodisierung der Geschichte der Ostblockländer. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Bp., 1998. S. 49–53.

A javíthatatlan girondisták. A radikális demokrácia alternatívái 1945 után. (Die unverbesserlichen Girondisten) Alternativen der radikalen Demokratie nach 1945) Világosság, 1999. 3. S. 47–54.

Lukács György ifjúkori budapesti műhelyeiről. (Über die Werkstätten von György Lukács in Budapest) Európai Szemle, 1999. 3. S. 137–145.

Republikanismus und fortschrittliche Politik in Ungarn. In: Helmut Reinalter (Hrsg.): Republikbegriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich. Peter Lang, 1999. S. 239–247.

Atonement and Sacrifice: Scapegoats in Modern Eastern and Central Europe. East European Quarterly, XXXII. 4. January 1999. S. 531–548.

British Manual on Hungary in 1944. In: Attila Pók (ed.): The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. Astra Press, 1999, S. 201–209.

Institutionelle Grundlagen und Zielsetzungen der Südosteuropaforschung in Ungarn und in den Vereinigten Staaten. In: Horst Förster (Hrsg.): Südosteuropaforschung heute – Bilanz und perspektiven. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Tübingen, 1999, S. 11–19.

„Unreconstructable Girondins”: Hungarian Radicals after the Second World War. In: The Phoney Peace. Power and Culture in Central Europe 1945–1949. (Ed.: Robert B. Pynsent) School of Slavonic East European Studies. University College, London, 2000. S. 216–221.

Eastern European Historiography in the Twentieth Centruy. In: An Assessment of Twentieth-Century Historiography. (Rolf Torstendahl ed.) Stockholm, 2000. S. 113–126.

Undertaking History. Shaping the New Europe. In: Eustory Series. Shaping European History. Vol. I. Approaches to European Consciousness: Reflections and Provocations. (Ed.: Sharon Macdonald) Hamburg, 2000. S. 163–167.

Szabadkőműves bűnbakok. (Freimaurer als Sündenböcke) In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. (Festschrift zum 70. Geburtstag von Zsuzsa L. Nagy) (Hrsg.: Angi János–Barta János) Debrecen, Multiplex Media-DUP, 2000. S. 373–382.

Birodalmi egység és magyar szuverenitás. A dualizmus kori magyar közigazgatás politikumáról. (Reichseinheit und ungarische Souveränität zu den politischen Aspekten der ungarischen Verwaltung zur Zeit des Dualimus) In: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. (Diesseits und jenseits von Nationen. Festschrift zum 70. Geburtstag von István Diószegi.) (Hrsg.: Erdődy Gábor –Pók Attila). Bp., Korona Kiadó, 2000. S. 137–148.

Bűnbakkeresés Közép- és Kelet-Európában. (Auf der Suche nach Sündenböcken in Ost- und Mitteleuropa) Európai Szemle, 2000. 4. S. 83–101.

Scapegoats in post-World War I Hungarian Political Thought.Hungarian Studies, XIV. 2000. 2. S. 198–206.

Béla Grünwald. In: Grünwald Béla: A régi Magyarország. (Das alte Ungarn) 1711–1825. (Ed. Poór János) Osiris, Bp., 2001. S. 415–442.

The Politics of Writing European History in the Eastern Part of Europe.In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 11. (Hrsg.: Glatz, Ferenc) Bp., Europa Institut Bp., 2001. S. 119–129.

Central European Authoritarianism: a Balance Sheet. Review Essay on Zsolt Enyedi and Ferenc Erős (eds.): Authoritarianism and Prejudice. Central European Perspectives. Bp., Osiris, 1999, S. 306. Patterns of Prejudice XXXV. 2001. 3. S. 93–96.

 

Vorträge (Auswahl)

Scapegoating in Modern Eastern and Central Europe. Rutgers University, Institute for Hungarian Studies, 28. Februar 2000.

Scapegoating in Contemporary Eastern and Central Europe. University of California, Los Angeles, Center for European and Russian Studies, 6. März 2000.

The Search for Scapegoats and the Holocaust. Rosenthal Institute for Holocaust Studies at the Graduate Center of the City University of New York, 15. März 2000.

The Regions of Europe – Past and Present Approaches. Eröffnungsvortrag an der Tagung der Agnelli Stiftung in Torino, 19. Mai 2000.

East European Historiography in the 20th Century. Vortrag im Rahmen des Rundtischgesprächs über „Historiography in the 20th Century” am Weltkongress der Historiker, Oslo, 13. August 2000.

The Eastern Enlargement of the European Union: A Hungarian Historian’s Hopes and Fears. Center on East Central Europe at Columbia University, New York, 21. September 2000.

Deutsch-ungarische Beziehungen nach 1945. Universität Tübingen, an der Tagung Ungarn und Deutschland eine besondere Beziehung seit 1000 Jahren, 7. Februar 2001.

Scapegoating in Post World War One Hungary.Jerusalem, 5. Juni 2001.

The Politics of Writing Social and Economic History in Hungary 1967–1989. At the World Congress on Hungarology in Jyväskyla (Finland). 7. August 2001.

Landesbericht über Ungarn at the conference on „Ein Jahrzehnt postkommunistischer Historiographie. Die Aufarbeitung der Vergangenheit in den 90er Jahren." Organised by the Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut in Vienna, 27. September 2001.

„Sündenböcke in Ungarn”, at a conference on „Zwischen verdrängter Erinnerung und künftiger Identität. Die Zukunft Mittel- Ost- und Südosteuropas” organised by the Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut in Vienna, 13. Dezember 2001.

„Historical Scholarship in Post-Communist Hungary”. Center on East Central Europe at Columbia University in New York, 26. März 2002.

Lajos Kossuth and the Hungarian Progressists. A conference on the 200th Birthday of Lajos Kossuth at Indiana University in Bloomington, 14. April 2002.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Das ungarndeutsche Lied in Tradition und Pflege. In: Alte Nachbarn – Neue Nachbarschaften. (Hrsg. von S. Gmasz und F. Pietsch-Stockhammer) Eisenstadt, 1998.

Die Deutschen in Ungarn. Ihre Sprache und Kultur. In: Ungarisch, Deutsch, Englisch. Universitätslehrbuch, Bp., 1998.

Studies in Modern Philology. (Hrsg.) Bp., Akadémiai Kiadó, 1994–1998. (Bd. 11, 12, 13.)

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 14. (Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 1998.

A magyarországi németek. (Die Ungarndeutschen) Változó Világ 23. Bp., Útmutató Kiadó, 1998.

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 15.(Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 1999. 155 S.

Ungarndeutsches Archiv 2. (Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn) – Texte zur Geschichte der Deutschen in Ungarn. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut – Bp., 1999. 158 S.

A magyarországi németek és népi kultúrájuk (Die Volkskultur der Deutschen in Ungarn). Kutatástörténeti vázlat (Wissenschaftsgeschichtlicher Überblick). In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. (Das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert. Festschrift für Ferenc Pölöskei) Bp., Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2000. S. 313–334. ff.

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 16. (Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 2000. 180 S.

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 17.(Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 2000. 172 S.

Volkstrachten der Ungarndeutschen. Bp., Germanistisches Institut und Pytheas Verlag, 2000. 155 S.

Identität und Sprachgebrauch bei den Minderheiten (Identitás és nyelvhasználat a kisebbségeknél). In: Kulturen der Nationalitäten an der Jahrtausendwende. (A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 2001. S. 63–82.

 

Dr. Zoltán SZÁSZ

 

Studien

A magyar közvélemény és a Habsburg-monarchia Balkán politikája a XIX. sz. 70-es éveiben. (Die ungarische öffentliche Meinung und die Balkanpolitik der Habsburgermonarchie in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts) In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1999. S. 564–569.

Tévutak keresése. Áttelepítési tervek a magyar–román konfliktus feloldására 1940 táján. (Auf der Suche nach Irrwegen. Umsiedlungspläne zur Lösung des ungarisch– rumänischen Konflikts um 1940) História, 1999. 8. S. 17–19.

A románok az első ezredfordulón – kétszer. (Die Rumänen an der ersten Jahrtausendwende – zweimal) História, 1999. 9–10. S. 45–46.

A nemzetiségek és a magyar forradalom.(Die Nationalitäten und die ungarische Revolution) História, 1999. 3. S. 15–17.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 1914–1916. (Dokumente zur Geschichte der Nationalitätenfrage im Zeitalter des Dualismus 1914–1916.) VII. k. (Hrsg.: Kemény Gábor–Szarka László–Szász Zoltán) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1999. 810 S.

Modernizációs kísérletek a 20. századi Magyarországon. (Modernisierungsversuche in Ungarn im 20. Jahrhundert) In: Politika, gazdaság és társadalom a 20. századi magyar történelemben. I. (Hrsg.: Püski Levente) Debrecen, 1999. S. 10–17.

A nemzetiségek és az 1848-as magyar forradalom.(Die Nationalitäten und die ungarische Revolution 1848) In: Közgyűlési előadások, I–II. 1998. (Hrsg.: Glatz Ferenc.) Bp., MTA, 1999. I. kötet, S. 87–95.

Transilvania în Regatul Romaniei. In: Transilvania vâzutâ in publicistica istoricâ maghiarâ. (Hrsg.: Bárdi Nándor) Pro-Print Ed. Miercurea Ciuc, [2000] 1999. S. 264–277.

Politica oficiala si nationalitâile. In: Transilvania vâzutâ in publicistica istoricâ maghiarâ. (Hrsg.: Bárdi Nándor) Pro-Print Ed. Miercurea Ciuc, [2000] 1999. S. 201–213.

„Manchesterul ungar” in Transilvania vâzutâ in publicistica istoricâ maghiarâ. (Hrsg.: Bárdi Nándor) Pro-Print Ed. Miercurea Ciuc, [2000] 1999. S. 240–251.

A második bécsi döntés.(Der zweite Wiener Schiedsspruch) Convietuirea–Együttélés, 2000. 2–4. S. 79–84.

Die nationale Frage im Kontext der Wende in Ost-Mittel-Europa. In: Europa und wir. 10 Jahre Europa Institut Budapest. Bp., 2000, S. 173–186.

Darányi Ignác történelmi helyéről. (Über die historische Position von Ignác Darányi) In: Darányi Ignác emlékkonferencia. (Hrsg.: Fehér György) Bp., Mezőgazdasági Múzeum, 2000. S. 139–143.

Incercari de democratizare in Ungaria secolului XX. In: Democratia in centrul si sudestul Europei – aspiratie si realitate. (Coord.: Sabine Habersack, Vasile Puscas, Viorel Ciubota) Satu Mare, 2001. S. 37–45.

Kiegyezés és a Monarchia. (Der Ausgleich und die Monarchie) In: Számvetés keresztyén nézőpontból. (Bilanz vom christlichen Geschichtspunkt) (Hrsg.: Zágon Norbert) Magyar Népfőiskolai Kollégium kiadása, 2001. S. 37–45.

Nacionalnij vopros i smena stroja v stranah vostochnoj Zentralnoj Evropii. In: Meschdunarodniij dialog. Moskva, 2001. 1. S. 56–72.

Territorialverschiebungen und Grenzziehungen 1918–1945. In: Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Instituts Bp., 2001. Bd. 11., S. 131–139.

Európa „keleti kapuja”. (Das „östliche Tor” Europas) História, 2000. 9–10. S. 48–51.

A Varsói Szerződés és a lengyelek „megsegítése”. (Der Warschauer Pakt und die „Hilfe” für die Polen) História, 2001. 3. S. 23–24.

Ferenc Ferdinánd. (Franz Ferdinand) In: A magyar történelem vitatott személyiségei. (Umstrittene Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte) Bp., 2002. Kossuth Kiadó, S. 82–95.

 

Vorträge

Deutschland und Ungarn im 19. und 20. Jahrhundert. Heidelberg, 3–4. November 2000.

Das Bild der Österreicher in Ungarn im 19. Jahrhundert. Wien, Österreichisches Staatsarchiv, 16. Mai 2001.

A történetírás történelmi funkciói a 20. században Délkelet-Európában. (Historische Funktionen der Geschichtsschreibung in Südosteuropa im 20. Jahrhundert) Bukarest, Magyar Kultúrház, 20. März 2001.

A 19. sz.-i nemzetiségi kérdés történetírója: I. Tóth Zoltán. (Der Historiker der Nationalitätenfrage im 19. Jahrhundert, Zoltán I. Tóth) I. Tóth Zoltán emlékkonferencia. ELTE– MTA. Bp., 28. November 2001.

A magyarok és Ferenc Ferdinánd.(Die Ungarn und Franz Ferdinand) Magyar Történelmi Társulat, 12. Dezember 2001.

A magyarországi kohászattörténet és modern kutatása. (Ungarländisches Hüttenwesen und seine moderne Forschung) ICOMOS, Bp., 20. Juni 2001.

Alexandru Vaida-Voevod – Politiker zwischen Österreich–Ungarn und Rumänien. Parallelvortrag mit Liviu Maior. Bp., 18. Januar 2002.

A Habsburgok dunai monarchiája. Történeti realitás és jövővízió. (Die Donaumonarchie der Habsburger. Historische Realität und Zukunftsvision.) Osztrák–magyar nemzetközi Duna-konferencia. Pécs, 17. Mai 2002.