1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. György KOVÁCS, stv. Direktor (Verwaltung)

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Gudrun HORVÁTH, Sekretariat

Mária UGHI, Buchhaltung

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

Andor JUHÁSZ, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

Selbständige Werke

1. Monografien

Glatz Ferenc: Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. /Wissenschaftspolitik im Ungarn zur Jahrtausendwende./ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Szerk.: Burucs Kornélia) /Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Werkstattstudien (Red. von Kornélia Burucs)/ Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 123 p.

2. Redigiert und eingeführt von

Publikationen in der Reihe „Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.” Beiträge

Az agrártermelés tudományos alapozása. /Die wissenschaftliche Fundierung der Agrarproduktion/ Magyarország az ezredfordulón./ Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője /Situation und Zukunft des Agrarwesens/ (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 179 p.

Népegészség, orvos, társadalom. /Volksgesundheit, Arzt, Gesellschaft/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. V. Az életminőség tényezői Magyarországon /Faktoren des Lebensstandards in Ungarn/ (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 215.

Egészségügy és piacgazdaság. /Gesundheitswesen und Marktwirtschaft/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián V. Az életminőség tényezői Magyarországon (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 243 p.

Biotechnológia: lépéstartás Európával. /Biotechnologie: Schritt halten mit Europa/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1998. 157 p.

Környezetpolitika és uniós csatlakozás. /Umweltpolitik und Beitritt in die EU/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció /Umweltschutz und Integration/ (Szerk. Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 234 p.; Einleitung: Környezetgazdálkodás, környezettudomány az ezredfordulón. /Umweltpolitik zur Jahrtausendwende/ pp. 7–15. 

Termelés, piac, természeti környezet. Zöld belépő az Európai Unióba. /Produktion, Markt, Umwelt. Green Card in die EU/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 195 p.

Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben. /Wege und Hemmnisse im Gesundheitswesen/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. V. Az életminőség tényezői Magyarországon. (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 243 p.

Budapest – nemzetközi város. /Weltstadt Budapest/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása. /Wissenschaftliche Fundierung des regionalpolitischen Programmes/(Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998. 251 p.

V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. /Márton György Kovachich – Quellenforschung/(Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1998. 218 p.; Einleitung: Szolgálatban egy életen át. V. Windisch Éva (1924–1993) /Ein Leben lang im Dienst. Éva V. Windisch/ pp. 7–10.

Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 6. (Hrsg. Ferenc Glatz) Bp., Europa Institut Budapest, 1998. 139 p.

Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 7. (Hrsg. Ferenc Glatz) Bp., Europa Institut Budapest, 1998. 135 p.

Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945–1997 /Internationale Chronik 1945– 1997/(Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., História-MTA Történettudományi Intézete, 1998. 401. p.

A cigányok Magyarországon. /Die Zigeuner in Ungarn/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián I. 2. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása /Systemtransformation: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. Wandel in Lebensstandard, Lebensführung, Kultur und Bewußtsein/ (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., MTA, 1999. 270 p.; Einleitung: A romakérdésről (Kérdések, kételyek, javaslatok) /Zum Roma-Problem. Fragen, Zweifel, Vorschläge/pp. 7–10. 

Minőség és agrárstratégia. /Qualität und Agrarstrategie/ Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások az MTA-n II. 2. Az agrárium helyzete és jövője. A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban /Dimensionen der Qualität in der Landwirtschaft Ungarns/(Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 408 p.

Tudomány Magyarországon 1996. Országgyűlési jelentés. Akadémiai Műhely sorozat. (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 262 p.; Einleitung: A kutatói társadalom önértékelése. Előszó helyett /Selbsteinschätzung der Forschergesellschaft. Anstelle eines Vorwortes/ pp. 7–11.

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. /Antrittsreden an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1995–1998/ I–II. kötet. Akadémiai Műhely sorozat (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. I. kötet 320 p., II. kötet 500 p.

Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1998. /Nekrologe für die verstorbenen Mitglieder der UAW/ Akadémiai Műhely sorozat (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 241 p.; Folyamatosság és újat kezdés tudományban /Kontinuität und Neubeginn in der Wissenschaft/ (Előszó helyett) pp. 7–10.

 

Studien

Környezetgazdálkodás, környezettudomány az ezredfordulón. Előszó /Umweltpolitik zur Jahrtausendwende. Vorwort/ pp. 7–15. In: Környezetpolitika és uniós csatlakozás. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1998.

Természetes és kényszermigrációk (1867–1990). /Natürliche und Zwangsmigrationen 1867–1990/ pp. 581–584. In: Emlékkönyv R. Várkonyi Ágnes születésének 70. évfordulója ünnepére (Szerk. Tusor Péter) Bp., ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998.

Rendszerváltás közben. /Zur Zeit der Systemtransformation/ A Szabad Tér Kiadó tíz esztendős. pp. 7–10. In: Szabad Tér. A kiadó első tíz éve, 1987–1997. (Szerk.: Turányi Zsuzsa) Bp., Szabad Tér Kiadó, 1998.

Az Akadémia reformkora. /Das Reformzeitalter der Akademie/ pp 218–223. In: Merre megy Magyarország? Bp., Telegráf Kiadó Kft 1998.

Öntudatosan és leleményesen. Elnöki köszöntő. /Selbstbewusst und Erfinderisch. Antrittsrede des Präsidenten/ pp. 19–21.; A Duna – egész Európa ügye. /Die Donau – eine gesamteuropäische Angelegenheit/ p. 28. In: III. Magyarország – 2000. A magyarság szellemi erőinek összefogása az ország euroatlanti integrációjának sikeréért. Külföldi és hazai magyarok harmadik tanácskozása. Budapest, Országház, 1998. február 20–21. Bp., PanPress, 1998.

Szintetizálás és részkutatás. /Synthetisierung und Detailforschung/ pp. 11–18. In: A hazai agrárpolitika tanulságai és lehetőségei. Dimény Imre köszöntése 75. születésnapján (Szerk.: Fekete Ferenc.) Bp., Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, 1998.

Hungary at the Turn of the Millennium. In: Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 6. Bp., Europa Institut Budapest, 1998.

Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone pp. 9–25.; Corvinus-Preis, Ungarn 1997 pp. 57–58.; Europäische Integration in greifbarer Nähe pp. 105–111. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 7. Bp., Europa Institut Budapest, 1998.

A népfőiskolai mozgalom támogatásáról. /Über die Subventionierung der Volkshochschulbewegung/ pp. 266–274. In: Az újraszületés krónikája. Tíz év a magyar népfőiskolai mozgalom történetéből. Bp., Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998.

Szolgálatban egy életen át. V. Windisch Éva (1924–1993) /Ein Leben lang im Dienst. Éva V. Windisch/ pp. 7–10. In: V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok (Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc) Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1998.

Történetkutatás, történelemtanítás útkeresésben. /Erforschung und Lehre der Geschichte auf der Wegsuche/ pp. 11–47. In: Történelemtanítás és korunk kihívásai. (Az 1998. április 7-én Békásmegyeren rendezett Történelemtanárok Országos Konferenciája anyagai) A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára (Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó) Bp., 1998.

Theses on Minority Issues. Regio Minorities, Communities, Society, 1998. 5–8.

A holocaust után. Ma a tegnapról, a holnapról. /Nach dem Holocaust. Heute über gestern und morgen/ Holocaust Füzetek, 1998. 9. pp. 9–21.

A „zsidóság-megvallásban” legyen jelen a büszkeség. Mit üzen az Akadémia elnöke a zsidóknak, a magyarságnak és az antiszemitáknak? /Stolz sein auf das Bekenntnis zum Judentum. Was der Präsident der Akademie den Juden, dem Ungarntum und den Antisemiten zu sagen hat/ Remény, 1. évf. 3. szám. 1998. december pp. 5–9.

A tudás köszöntése /Gruß ans Wissen/ (Kritika, 1998/12. sz.)

Hét pont a Dunáról. /Sieben Punkte in bezug auf die Donau/ Ezredforduló, 1998//1. pp. 25–28.

Kinek az Európája?. /Wessen Europa?/ Ezredforduló, 1998/2. 2 p.

A romakérdésről (Kérdések, kételyek, javaslatok); Tudománypolitika, stratégia, intézetkonszolidációs fejlesztések. /Zum Roma-Problem. Fragen, Zweifel, Empfehlungen; Wissenschaftspolitik, Strategie, Politik der Institutskonsolidierung/ Ezredforduló, 1998/3. pp. 15–16.; 34–35.

Tudomány az ezredforduló Magyarországán. /Wissenschaft im Ungarn zur Jahrtausendwende/ Ezredforduló, 1998/4. pp. 19–24.

Tézisek a kisebbségi kérdésről. /Thesen zum Minderheitenproblem/ Ezredforduló, 1998/5. pp. 24–25.

Tudománypolitika, stratégia, intézetkonszolidációs fejlesztések pp. 25–27.; Az Akadémia nem pecsétrakó intézmény. /Die Akademie – keine „Stempel-Institution”/ Akadémia, 1998/1. tavasz pp. 50–51.

Külföldi magyarok és a hazai tudományos élet. /Ungarn im Ausland und das heimische wissenschaftliche Leben/ Akadémia, 1998/2. nyár pp. 47–48.

Megkezdődtek a diszciplínaviták. /Der Beginn der Disziplindebatten/ Írásos előterjesztés (Glatz Ferenc, Lipták András, Pataki Ferenc, Friedrich Péter). Akadémia, 1998/3. ősz

Kirekesztők, kisajátítók. /Ausschließende, Enteigner/ História, 1998/1. p. 20.

Kirekesztők, kisajátítók. Rendszerváltás Magyarországon, 1989–1998. /Ausschließende, Enteigner. Systemwandel in Ungarn 1989–1998/ História, 1998/2. pp. 17–18.

Kis nemzetek között /Unter kleinen Nationen/ História, 1998/4. p. 3.

Izrael fél évszázada. /Ein halbes Jahrhundert Israel/ História, 1998/4. pp. 23–25.

Emberminőség, közösségmegtartás. /Humane Qualität, Gemeinschaftserhalt/ História, 1998/5–6. 3 p.

Amíg a szellem él... /Solange der Geist lebt .../ História, 1998/7. pp. 9–10.

Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben. Történelemtanítás és a kutatás a rendszerváltás folyamatában. /Geschichtsunterricht und Forschung im Prozess der Systemtransformation/ História, 1998/9–10. pp. 52–54.

A romakérdésről (Kérdések, kételyek, javaslatok) pp. 7–10. In: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. 2. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

As Long As the Mind is Alive (Péter Hanák 1921–1997) pp. 11–15. In: The Garden and the Workshop: Disseminating Cultural History in East-Central Europe (Ed.: Marius Turda) Bp., Central European University and Europa Institut Bp., 1999

Történetszemléleti tematikai kihívások az ezredfordulón. /Thematische Herausforderungen der Geschichtsanschauung zur Jahrtausendwende/ Ezredforduló, 1999/1. pp. 29–32.

A kutatói társadalom önértékelése. Előszó helyett /Selbsteinschätzung der Forschergesellschaft. Anstelle eines Vorwortes/ pp. 7–11. In: Tudomány Magyarországon 1996 Országgyűlési jelentés. Akadémiai Műhely sorozat. (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Új szintézis /Neue Synthese/ pp. 7–12. In: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. I. kötet. Akadémiai Műhely sorozat. (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Folyamatosság és újat kezdés tudományban /Kontinuität und Neubeginn in der Wissenschaft /(Előszó helyett) pp. 7–10. In: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1998.

Seven proposals about the Danube pp. 219–224. In: The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. (Ed. by Attila Pók) Nottingham, Astra Press, 1999.

Tudomány és politika /Wissenschaft und Politik/ pp. 77–87. In: A beilleszkedő nemzeti emlékezet. Vitaestek az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián 1998. Szeptember– november. (Az 1998. november 5-én tartott előadás szövege) (Szerk.: dr. Virágh Ferenc) Bp., FKGP Országos Elnöksége Tudománypolitikai Intézete és FKGP Képviselői Frakciója, 1999.

A Magyar Tudományos Akadémiáról /Über die Ungarische Akademie der Wissenschaften/ pp. 7–12. In: Bemutatkozik a Magyar Tudományos Akadémia (Szerk.: Hernádi Miklós, Szabó B. István) Bp., Akadémiai Kiadó, 1999.

Az akadémiai tudományos díjak új rendszere. /Das neue System der wissenschaftlichen Auszeichnungen der Akademie/ In: Magyar Tudomány, 1995/5. pp. 586–589.

Türelem, szolgálat, színvonal. /Geduld, Dienst, Niveau/ Fasori Öregdiák, 1999. február

Magyar Tudomány Napja, 1998. Köszöntő. /Tag der Ungarischen Wissenschaft 1998. Begrüßungsrede/ Akadémia, 1999/1. tavasz 4 p.

 

Tageszeitungen

Új szövetségre van szükség. /Die Notwendigkeit eines neuen Bündnisses/ Magyar Nemzet, 1998. augusztus 19.

Az írás megmarad. /Die Schrift bleibt/ Népszava, 1998. január 12.

Interviews

Felzárkózás Szent Istvántól. Már az Anjouk is keresték a külföldi befektetőt. /Aufschließung seit Stephan dem Heiligen. Schon die Anjouk, bemühten sich um ausländische Investoren/ (Interview von Győző Danis.) Népszabadság, 1998. március 14.

Állam és nemzet Európában. /Staat und Nation in Europa/ (Interview von László Hovanyecz). Népszabadság, 1998. augusztus 19.

A tudományos autonómiák és az állam. /Wissenschaftliche Autonomien und der Staat/ (Interview von László N. Sándor .) Magyar Hírlap, 1998. november 27.

A tudásipar hatalom. /Die Wissensindustrie als Macht/ (Interview von Iréne Szabó.) Népszava, 1998. november 2.

Korszakos kihívás előtt állunk. Glatz Ferenc a tudomány szerepéről. /Herausforderungen unserer Epoche. Ferenc Glatz über die Rolle der Wissenschaft/ (Interview von Endre F. Papp.) Napi Magyarország, 1998. november 7.

Államközi megértésben bízva. /Im Vertrauen auf zwischenstaatliches Verständnis/ (Interview von József Kiss.) Új Szó, 1998. 12.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Das ungarndeutsche Lied in Tradition und Pflege. In: Alte Nachbarn–Neue Nachbarschaften. (Hrsg. von S. Gmasz und F. Pietsch-Stockhammer.) Eisenstadt, 1998.

Die Deutschen in Ungarn. Ihre Sprache und Kultur. In: Ungarisch, Deutsch, Englisch. Universitätslehrbuch, Bp., 1998

Studies in Modern Philology. Bp., Akadémiai Kiadó 1994–1998 /Bd. 11, 12, 13 (Hrsg.)/

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 14. /Hrsg./ Bp., Mikszáth Kiadó, 1998

A magyarországi németek /Die Ungarndeutschen/ Változó Világ 23. Bp., Útmutató Kiadó 1998

 

Dr. Attila PÓK

 

A nemzetközi élet krónikája 1945–1997. /Internationale Chronik 1945–1997/ Budapest 1998

The Fabric of Modern Europe. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. Astra Press 1998

 

Studien

Sühne und Opfer. Sündenböcke in Ost- und Mitteleuropa. Europäische Rundschau 26 /1998/

K istoritscheskoje evropejskoje prostranstva. Meshdunarodni dialog. 1998/1

Istovriniaia Evropos regionai. In: U. A. J. Becher, A. Bumblavskas, J. Rüsen /Hrsg./: Geschichtswissenschaft und offene Gesellschaft. Vilnius, 1998

1956 Revisited. Contemporary European History 1998

British Manual on Hungary in 1944. In: The Fabric of Modern Europe. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. Astra Press, 1998

Zum Problem der Periodisierung der Geschichte der Ostblockländer. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991) (Hrsg. Ferenc Glatz.) Bp., 1998

Atonement and Sacrifice. Scapegoats in Modern East- and Central Europe. East European Quarterly, 1998/4

A javithatatlan girondisták. A radikális demokrácia alternatívái 1945 után. /Die unverbesserlichen Girondisten. Alternativen der radikalen Demokratie nach 1945/ Világosság, 1999/3