1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. György KOVÁCS, stv. Direktor (Verwaltung)

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. Péter HANÁK, Professor († 1997)

Prof. István NEMESKÜRTY Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Gudrun HORVÁTH, Sekretariat

Mária UGHI, Buchhaltung

György GERGELY, Techniker

 

Publikationen der Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

Selbständige Werke

1996

Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. (Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc.) [Die Geschichte Ungarns auf Landkarten. 1. Blütezeit und Untergang. / von den Anfängen bis 1606. (Zusammengestellt und redigiert./] Budapest, MTA TTI-História, 1996. 68 p.

Magyar író és világpolgár. [Ungarischer Schriftsteller und Weltbürger.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 2. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1996. 157 p.

Europa und Ungarn. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 3. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1996. 126 p.

 

1997

Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 4. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1997. 163 p.

Agrármozgalmak Délkelet-Európában. [Agrarbewegungen in Südosteuropa.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 5. (Hrsg. Ferenc Glatz). Budapest, Europa Institut Budapest, 1997. 167 p.

A demokrácia intézményrendszere. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika (Szerk. Glatz Ferenc). [Institutionssystem der Demokratie. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. Hrsg. Ferenc Glatz.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 187 p.

Globalizáció és nemzeti érdek Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika (Szerk.: Glatz Ferenc). [Globalisierung und Nationalinteresse. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1. Systemwandel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik. Hrsg. Ferenc Glatz.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 197 p.

A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője (Szerk.: Glatz Ferenc). [Gegenwart und Perspektiven der ungarischen Agrarwirtschaft. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums. Hrsg. Ferenc Glatz.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 203 p.

Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarországon Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok (Válogatta, sajtó alá rendezte: Glatz Ferenc). [Károly Vörös: Alltagsleben im bürgerlichen Ungarn. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte. / Auswahl, Redaktion von Ferenc Glatz./] Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1997. 358 p.

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig (Szerk.: Glatz Ferenc). [Borbála Bak: Historische Topographie Ungarns. Von der Landnahme bis 1950. Hrsg. Ferenc Glatz. ] Budapest, História-MTA Történettudományi Intézete, 1997. 183 p.

Bak Borbála: Példatár Magyarország történeti topográfiájához (Szerk.: Glatz Ferenc). [Borbála Bak: Arbeitsheft zur Historischen Topographie Ungarns. Hrsg. Ferenc Glatz.] Budapest, História-MTA Történettudományi Intézete, 1997. 99 p.

 

In Sammelbänden erschienene Werke

1996

Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone (Vorschlag zur Thematik einer Konferenzreihe) pp. 339–358. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. (Hrsg.: Buza János, Csató Tamás, Gyimesi Sándor). Budapest, 1996.

Principles of a Code of Conduct. To Address the Minority lssue. (A Proposal) pp. 149–162. In: Dual Images. Multiculturalism on Two Sides of the Atlantic. (Ed.: Kálmán Kulcsár, Denis Szabo), The Royal Society of Canada-Institute for Political Science of the HAS, Budapest, 1996.

Begegnungen ... Találkozások... pp. 7–8.; Tudomány, politika, értelmiségiek [Összefoglaló az Európa Intézet 1990–1994. évi tevékenységéről] [Wissenschaft, Politik, Intellektuelle. Bericht über die Tätigkeit des Europa Institutes 1990–1994.] pp. 100–107. In: Magyar író és világpolgár. [Ungarischer Schriftsteller und Weltbürger.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 2. Budapest, Europa Institut Budapest, 1996.

Die Integration Europas und Ungarn. Einleitung. pp. 7–8.; Ungarn, die EU und die Nationalitätenfrage. pp. 65–73. In: Europa und Ungarn. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 3. Budapest, Europa Institut Budapest, 1996.

Kollektive Verantwortung – Kollektiver Selbstmord. pp. 13–19.; Kollektív felelősség – kollektív öngyilkosság. pp. 20–25. In: Magyarországi németek hozzájárulása a közös haza építéséhez. Tudományos tanácskozás az elűzés 50. évfordulóján. Beitrag der Ungarndeutschen zum Afbau der gemeinsamen Heimat. Wissenschaftliche Tagung anlässlich des 50. Jahrestages der Vertreibung. Budapest, Országos Német Önkormányzat. Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 1996.

Festrede pp. 16–36. In: Festakt des Sächsischen Landtags zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1996. (Hrsg. vom Sächsischen Landtag) Heft 12. Dresden, 1996.

Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra (A századelős Eötvös Kollégium.) [Europäertum, Offenheit, nationale Kultur. Das Eötvös Kolleg an der Jahrhundertwende.] pp. 103–117. In: Vissza a történelemhez ... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. (Szerk.: Izsák Lajos-Stemler Gyula.) [Zurück zur Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Sándor Balogh. Hrsg. Lajos Izsák-Gyula Stemler.] Budapest, ELTE BTK–MTA TTI–MTA Politikatörténeti Intézete. Napvilág Kiadó, 1996.

Köszöntő. [Begrüßung.] In: Lackó Miklós: Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. [In: Miklós Lackó: Insel und Außenwelt. Ausgewählte Aufsätze.] Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. pp. 7–8. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1996.

Köszöntő. [Begrüßung] 1995. december 18. Kisebbségi Est, Hűvösvölgyi Vigadó. pp. 7–12. In: Kisebbségekért Díj. Díjazottak 1995–96. „For Minorities’„ Award 1995–96

Előszó [Vorwort. pp. 7–8. In: Jubileumi Évkönyv. Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet, 1996. [In: Jubiläumsjahrbuch. Baptisten Kongregation in Szigetszentmiklós.]

 

1997

Egyetemes és nemzeti célok a tudománypolitikában. [Universelle und nationale Zielsetzungen in der Wissenschaftspolitik] pp. 5–12. In: Magyar tudományosság külföldön. [Ungarische Wissenschaft im Ausland] Budapest, MTA Magyar tudományosság külföldön Elnöki Bizottsága, 1977.

Magyarország, 1944. A tudomány és a polgár kérdései. pp. 17–22., [Hungary, 1944. Questions of Historical Science and of the Citizien.] pp. 23–29. In: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later (Ed. by Randolph Braham and Attila Pók). Columbia University Press, 1997.

Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. pp. 11–24., Trianon – Past and Present. pp. 57–76., Der unumkehrbare Systemwechsel. pp. 130–137., Europäische Integration und nationale Interessen. pp. 138–142. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 4. Budapest, Europa Institut Budapest, 1997.

Rendszerváltás, őrségváltás, átértékelés (Bevezető helyett) [Systemwechsel, Wachablösung, Umbewertung. Statt einer Einführung.] pp. 11–15. In: Agrármozgalmak Délkelet-Európában. [In: Agrarbewegungen in Südosteuropa.] Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 5. Budapest, Europa Institut Budapest, 1997.

Migration und Gesellschaft in Ostmitteleuropa. pp. 1–6. In: Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918–1995. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 36.) (Hrsg.: Gerhard Seewann). München, R. Oldenbourg Verlag, 1997.

Az Olvasóhoz. [To the Reader.] In: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjtemény. Budapest, MTA Könyvtára, 1997.

Új korszak kihívásai – és a magyar értelmiség. [Die Herausforderungen eines neuen Zeitalters und die ungarischen Intellektuellen.] pp. 243–255. In: Az (magyar) értelmiség hivatása. (Szerk: Ifj. Fasang Árpád). [In: Die Berufung der /ungarischen/ Intellektuellen. Hrsg. Árpád Farsang jr.] Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1997.

Beköszöntő. [Begrüßung.] pp. 7–8. In: A demokrácia intézményrendszere. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika. [Institutionssystem der Demokratie. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik.] Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1997.

Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. pp. 21–45. In: Globalizáció és nemzeti érdek Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika. [Globalisierung und Nationalinteresse. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1. Systemwechsel: Marktwirtschaft, Gesellschaft, Politik.]Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997.

Agrárium Magyarországon az ezredfordulón. (Kérdések, kérdések, kérdések ... ) pp. 9–29. In: A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II.Az agrárium helyzete és jövője. [Das Agrarium in Ungarn zur Jahrtausendwende. (Fragen und abermals Fragen…) pp. 9–29. In: Gegenwart und Perspektiven der ungarischen Agrarwirtschaft. Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. II. Die Lage und Zukunft des Agrariums.] Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997.

Tudománypolitika és globalizáció. Megnyitóbeszéd. [Wissenschaftspolitik und Globalisierung. Eröffnungsrede.] pp. 11–13. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Dr. Turiné Frank Zsuzsa tiszteletére. [In: Aufsätze aus dem Bereich der Naturwissenschaften, der Technik und der Medizin. Festschrift für Zsuzsa Turi-Frank.] Budapest, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, 1997.

Egyház és rendszerváltás. [Kirche und Systemwechsel.] pp. 65–74. In: Állam – egyház – kultúra [In.: Staat – Kirche – Kultur.] Budapest, Konrad Adenauer Alapítvány, 1997.

Tudásbarát társadalmat. [Wissensfreundliche Gesellschaft.] pp. 13–15. In: Magyarország 2000. [In: Ungarn 2000.] Budapest, Miniszterelnöki Hivatal, Osiris Kiadó, 1997.

Marad a szellem. [Der Geist bleibt.] pp. 7–8. In: Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarországon. [In: Károly Vörös: Alltagsleben im bürgerlichen Ungarn. Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte.] Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1997.

Történettudomány és földrajz. [Geschichtswissenschaft und Geographie.] pp. 293–298. In: Fülöp József-emlékkönyv (Szerk.: Haas János). [Festschrift für’ József Fülöp.] Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997.

Katus László hetvenedik születésnapjára. [Zum siebzigsten Geburtstag von László Katus.] pp. 9–10. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára (Főszerk.: Hanák Péter, szerk.: Nagy Mariann). [In: Brücke über die Jahrhunderte. Festschrift zum 70. Geburtstag von László Katus.] Pécs, University Press Pécs, 1997.

Kisebbségek Közép-Európában tegnap és ma; a jövő esélye. [Minderheiten in Mitteleuropa gestern und heute; die Chance der Zukunft. ] pp. 11–20. In: A kisebbségek helyzete Közép-Európában és Magyarországon. Tudományos konferencia, Komárom, 1997. április 29. (Szerk.: Beszteri Béla és Mikolasek Sándor). [In: Minderheiten in Mitteleuropa und in Ungarn. Wissenschaftliche Tagung, Komárom, 29. April 1997. Hrsg. Béla Beszteri und Sándor Mikolasek.] Komárom, MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Európaiságunk és a kultúrpolitika (1990). [Unser Europäertum und die Kulturpolitik.] pp. 704–710. In: Agárdi Péter: Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény I–II (1945–1990). Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból. [In: Péter Agárdi: Texte zur Kulturgeschichte /I–II./ Eine Auswahl von Dokumenten der ungarischen Kultur 1945–1990.] Pécs, JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, 1997.

 

In Periodika veröffentlichte Artikel

1996

Glatz Ferenc levele. (Az OTKA-pályázattal kapcsolatos Magyar Geofizika különszáma kapcsán). [Ein Brief von Ferenc Glatz. /Betreffend das Sonderheft der Zeitschrift „Magyar Geofizika” über die Bewerbung bei der nationalen wissenschaftlichen Forschungsstiftung.] Magyar Geofizika, 1996. 2. 120. p.

Nemzet és állam. Interjú Glatz Ferenccel a Duna TV Esti Kérdés című műsorában. [Nation und Staat. Ein Interview mit Ferenc Glatz im Duna Fernsehen, im Programm „Frage des Abends“.] Magyar Szemle, 5. 1996. 3. pp. 276–279.

Naplójegyzet ‘96 február. [Tagebucheintrag. Februar ‘96.] p. 48. Kritika, 1996. 4. „Az egyik legsúlyosabb össz-európai kisebbségi kérdésnek tartom a romák helyzetét” [Ich halte die Lage der Romas für eine der schwierigsten gesamteuropäischen Minderheitenprobleme.] (Interjú dr. Glatz Ferenc professzorral, Azazy Gabriella). [Interview mit Prof. Ferenc Glatz.] Közös Út, 1996. IV. évf. 2–3. pp. 52–53.

Kérdések Akadémiánkról. [Fragen über unsere Akademie.] Fizikai Szemle, 1996. 5. pp. 180–182.

100 éves a Tungsram. Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián, 1996. november 1. Glatz Ferenc beszéde. [Hundert Jahre des Untemehmens Tungsram. Gedenksitzung an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die Rede von Ferenc Glatz. 1. November 1996.] Fizikai Szemle, 1996. 11. pp. 383–384.

Elvándorlás, kitelepítés. [Abwanderung, Vertreibung.] História, 1996/3. pp. 6–10.

Szovjet zóna és proletárdiktatúra. [Der Ostblock und die Diktatur des Proletariats.] História, 1996/4. pp. 14–22.

Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra. [Europäertum, Offenheit, nationale Kultur.] História, 1996/7. pp. 17–22.

Marad a szellem. [Der Geist bleibt.] História, 1996/8. p. 3.

Konszolidáció tegnap és holnap. [Konsolidation gestern und morgen.] História, 1996/9–10. p. 3.

 

1997

Nemzetek a jövő Európájában. [Nationen im zukünftigen Europa.] Kritika, 1997. február pp. 4–5.

Tudományos-technikai forradalom – tudománypolitika – Akadémia. [Wissenschaftlich-technische Revolution – Wissenschaftspolitik – Akademie.] Magyar Tudomány, 1997. május, 5. szám. pp. 513–564.

A Holocaust után. Ma a tegnapról, a holnapról. [Nach dem Holocaust. Heute über gestern und morgen.] Kritika, 1997. 5. (május) pp. 35–37.

Referátum a Magyar Innovációs Szövetség 1997. február 12-én tartott közgyűlésén. [Referat auf der Generalversammlung des Ungarischen Innovationsverbandes am 12. Februar 1997.] pp. 52–57. Magyar Innovációs Szövetség, 1997. április

Nacsatki razresenija konfliktov sz menysesztvami. Predlozsenija po kodekszu povedenije pp. 10–20. Internationale Politik, 1997. No. l0. (október)

Lösungsansätze für Minderheitenkonflikte. Vorschläge für einen Verhaltenskodex. Internationale Politik, 1997. No. 10. 52 Jahr. pp. 11–18.

Agrárium Magyarországon. [Agrarium in Ungarn.] Kritika, 1997/11. november pp. 12–19.

A balsors nemzete? [Nation des Mißgeschickes?] Irodalmi Szemle (Irodalom, Kritika, Társadalomtudomány), 1997. 4. pp. 84–89.

A tudomány új szerepvállalása. Beszélgetés Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével. (Szabó B. István interjúja). [Neue Aufgaben der Wissenschaft. Ein Gespräch mit Ferenc Glatz, Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Interview mit István B. Szabó.] Európai Utas 27. 1997. 2. pp. 40–44

Tisza László 90 éves. [L. Tisza ist 90 Jahre alt.] Fizikai Szemle, 1997/7. 201 p.

Magyarország 2000. [Ungarn 2000.] Magyarország, 1. évf. 13. szám, 1997. június 5. 3 p.

A XXI. század stratégiai kérdése a víz. [Strategische Frage des XXI. Jahrhunderts: das Wasser.] pp. 4–9. Víztükör, XXXVII. évf. 1997. különszám

Értékteremtő Magyarországot! [Wertschaffendes Ungarn!] pp. 547–549. Élet és Tudomány. 1997/18.

Tézisek az anyanyelvről, ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről. [Thesen zur Muttersprache, ihre Pflege, Forschung und Modernisierung.] Magyar Tudomány, 1997/10. pp. 1244–1246.

Seregnyi tudomány. (Hársasi István interjúja Glatz Ferenccel a HM és az MTA közötti együttműködés aláírása kapcsán). [Eine Armee der Wissenschaft. Ein Interview von István Hársai mit Ferenc Glatz aus Anlass der Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] Magyar Honvéd, 1997. VIII. évf. 24. szám (június) pp. 5–6.

Félbeszakadt beszélgetés (Andorka Rudolf temetésén elhangzott beszéd). [Ein abgebrochenes Gespräch. Ansprache anlässlich der Beerdigung von Rudolf Andorka.] Credo Evangélikus Műhely, III. évf. 1997. 3–4. szám pp. 6–9.

Beköszöntő. [Eröffnungsrede.] p. 2.; Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. [Ungarn zur Jahrtausend- wende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] Ezredforduló, 1997/1.

Anyanyelvünk az ezredfordulón. Tézisek. [Unsere Muttersprache zur Jahrtausendwende. Thesen.) pp. 19–20. Ezredforduló, 1997/2.

Egyetemes és nemzeti célok a tudománypolitikában. [Globale und nationale Ziele in der Wissenschaftspolitik.) pp. 17–20. Ezredforduló, 1997/3.

Beköszöntő. [Eröffnungsrede.) pp. 2–3. Akadémia, 1997/tavasz

Az MTA 1996. évi tevékenységéről. Beszámoló a kormány részére. [Über die Tätigkeit der UAW im Jahre 1996. Rechenschaftsbericht für die Regierung.) pp. 2–4. Akadémia, 1997/tél

A balsors nemzete? [Nation des Missgeschickes.) História, 1997/1. pp. 3–4. és 11.

Kollektív felelősség – kollektív öngyilkosság. [Kollektive Verantwortlichkeit – Kollektiver Selbstmord.) História, 1997/2. pp. 8–10.

Új reformkor. [Neues Reformszeitalter.) História, 1997/3. pp. 3–7.

A mi huszadik századunk. [Unser zwanzigstes Jahrhundert.) História, 1997/4. pp. 3–5.

A gyermek. Az emberszemléletű történetírásért. [Das Kind. Für eine humanitäre Geschichtsschreibung.) pp. 3–5. – Gyermek és társadalom Magyarországon, 1815–1971 (összeállította: Glatz Ferenc) [Kind und Gesellschaft in Ungarn. Zusammengestellt von Ferenc Glatz.) pp. 28., 36., 44., 52. História, 1997/5–6.

József nádor, a polgár. [Palatin Joseph, der Bürger.) História, 1997/8. pp. 33–34.

 

Prof Dr. Péter HANÁK († 1997)

 

1996

Povijest Madjarske. Red. P. Hanák. Zagreb, 1996.

Storia dell Ungheria. Red. P. Hanák. Milano, 1996.

Why fin de siècle? In: Yearbook of the Central European University History Department, 1994–95. 1996. pp. 93–111.

Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon [Modernisierung und Antiliberalismus in Ungarn]. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára [Die Herausforderungen der Wirtschaftsgeschichte. Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von Ivan T. Berend]. Hrsg.: János Buza-Tamás Csató-Sándor Gyimesi. Budapest, 1996. pp. 137–152.

Modernizáció és antiliberalizmus Magyarországon [Modernisierung und Antiliberalismus in Ungarn]. Mozgó Világ. 1996/7. Pp. 3–13.

The Anti-Capitalist Ideology of the Populists. In: Populism in Eastern Europe. Ed. by Joseph Held. Boulder-New York, 1996. pp. 145–161.

Kákánia két fővárosa: a császári Bécs és a királyi Budapest. Előszó a K.u.K császári Bécs királyi Budapest fotóalbumhoz. [Die zwei Hauptstädte Kakaniens: das kaiserliche Wien und das königliche Budapest. Vorwort zum Fotoalbum K.u.K, kaiserliche Wien, königliche Budapest]. Bp. 1996.

Családi képesalbum. Az ifjúkor. Előszó a Budapest világváros albumhoz. Bp. 1996.

Budapest újjászületései [Die Neugeburt von Budapest]. In: Budapest az újkorban. A Budapesti Történeti Múzeum kiállításának katalógusa [Budapest in der Neuzeit. Ausstellungskatalog des Budapester Historischen Museums]. Bp. 1996.

Ausztria és Magyarország történeti alternatívái [Alternativen in der Geschichte Österreichs und Ungarns]. Európai utas. 1996.4. sz. pp. 6–9.

A dramaturgiai szituáció mint az antidráma eszköze Molnár darabjaiban [Die dramaturgische Situation als ein Mittel des Anti-Dramas in den Theaterstücken von Molnár]. In: Magyar író és világpolgár. [Ungarischer Schriftsteller und Weltbürger.] Hrsg. Ferenc Glatz. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 2. Budapest, Europa Institut Budapest, 1996. 157 p.

Discontinuous History-Deformed Society. In: Journal of Popular Culture. Vol. 29. 2. 1996. pp. 57–65.

 

Prof. István NEMESKÜRTY

 

Drehbuch zum Spielfilm. Landnahme, 1996.

Meddig várjunk? [Wie lange noch?] Szabad Tér Verlag, 1996.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

1996

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 13. (Hrsg.), Budapest, Mikszáth Kiadó, 1996. 170 S.

 

1997

Zur Sprache und Volkskultur der Ungarndeutschen. Budapest, 1997. Lehrbuch

Ungarndeutsches Archiv 1. Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn (Hrsg.), ELTE Germanistisches Institut-Budapest, 1997.

A magyarországi németek és népi kultúrájuk [Die Ungarndeutschen und ihre Volkskultur]. In: A magyarországi nemzetiségek néprajza [Volkskunde der Ungarndeutschen]. Budapest, Mikszáth Kiadó, 1977. 9ff.

Manherz Károly Mollay Károlyról [Über Karl Mollay]. In: A hetvenes évek magyar nyelvészei [Die ungarischen Sprachwissenschaftler der 70er Jahre.] Mollay Károly (1913–1997) Budapest, 1997., 28ff.

 

Dr. Attila PÓK

 

1996

Szabadkőműves bűnbakok [Freimaurer als Sündenböcke] Kelet XXXIX (1996) 3–6.

Un plan hongrois adopté récenment sur la question des minorites. In: Jöel Kotek (ed.) L’Europe et ses villes-frontiers. Editions Complexe, 1996. 297–305.

A Recent Hungarian Plan to Address the Minority Issue. In: Status of the Minorities in the Federal Republic of Yugoslavia (Scientific meetings of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Book LXXXIV, Department of Social Sciences, Book 19. Belgrade, 1996. 573–578.

Scholarly and Non-Scholarly Functions of Historical Research Institutions. An Outline of the Case of Hungary in International Context. In: KVHAA Konferenser 37, Stockholm, 1996. 169–177.

From Xenophobia to the Holocaust: On the Hungarian Case. In: Buza János– Csató Tamás-Gyimesi Sándor (eds.) Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. University of Economics, Budapest, 1996. 251–261.

 

1997

„Zur Linderung der Not beitragen”. Die Grenzlogenzeit und der unpolitische Verein „Humanitas”. Quator-Coronati-Berichte (Wien). Heft 17 (1997) 35–40.

Nach Mißerfolgen werden Sündenböcke gesucht. In Ungarn fand man Freimaurer und andere Verschwörer. Quator-Coronati-Berichte (Wien) Heft 17(1997) 131–137.

„Ordo ab chaosl” A magyarországi magasfokú szabadkőművesség műhelyeinek tagnévsora (1893) [Eine Liste der Freimaurer in Ungarn in den höheren Graden, 1893] In: Kalmár János (ed.) Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. (Festschrift für Prof. Éva H. Balázs zu ihrem 80. Geburtstag ELTE, BTK. Budapest, 1997. 373–386)

Bűnbakkeresés és Holocaust. [Die Suche nach Sündenböcken und der Holocaust.] In: Randolph L. Braham– Attila Pók (eds.): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, New York, 1997. 71–78.

Der Nationalismus: eine politische Kraft in Ungarn? Was – Zeitschrift für Kultur und Politik Nr. 88. (März 1997.) 151–156.

Germans, Hungarians and the Destruction of the Hungarian Jewry. In: Cesarani, David (ed.) Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary in 1944. Berg, Oxford-New York, 1997. 147–158.

Die historischen Räume Europas. In: Ferenc Glatz (ed.) Die kleinen Nationen in Europa Europa Institut Budapest, Budapest. 1997. 109–118.

A többpólusú világrendszer felé. [In Richtung eines multipolaren Weltsystems.] 1990–1997. In: Magyarics Tamás-Pók Attila: A nemzetközi kapcsolatok. [Internationale Beziehungen.] 1945–1997. Magyar Atlanti Tanács, Budapest, 1997. 55–74.

Randolph L. Braham-Attila Pók (eds): The Hungarian Holocaust after Fifty Years. Columbia University Press, New York., 1997. 783 p.